Teken de petitie voor een brug over het IJ!

15 February 201210:04 pm geschreven door

Teken de petitie voor een brug over het IJ!

Sommigen noemen hem de brug die er nooit kwam. Anderen spreken liever van de luchtfietsbrug. Maar een aantal Noordamsterdammers onder leiding van Ed Eringa vindt dat het hoog tijd wordt dat ie er gewoon wél komt: een brug die Amsterdam Noord verbindt met het centrum.

Noem één stad in Nederland waar deze situatie bestaat: het stadscentrum grenst aan het water, aan de overkant ligt een wijk met 90.000 inwoners. Maar een brug is er niet. Misschien is Amsterdam zelfs de enige stad in de wereld waar het stadscentrum niet is verbonden met de overkant van het water. Natuurlijk, er zijn tunnels, maar voor (brom-)fietsers en voetgangers (een steeds belangrijkere groep) is er geen vaste-oeververbinding met het centrum.

Er zijn tal van verklaringen waarom deze situatie is ontstaan. Scheepvaart en economische (haven-) belangen om er een paar te noemen. Ook de neerbuigende kijk van het stadsbestuur op Noord in vroeger tijden is een verklaring. En het moet gezegd: de Noordamsterdammer zelf heeft ook nooit met de vuist op tafel geslagen.

Ondertussen is de belangrijkste verklaring misschien van psychologische aard. De brug over het IJ wil er maar niet komen ómdat ie er nooit gekomen is. Elke nieuwe poging (want sinds het eerste ontwerp van Galman in 1851 passeert er om de vijf jaar wel een plan) bevestigt het patroon van ongeloof. Zie je wel, die brug komt er toch nooit.

Maar als het aan Ed Eringa ligt, is de maat nu vol. “Ik woon nu anderhalf jaar in Noord, en ben enorm verbaasd over deze situatie,” aldus Heringa, die ook opmerkt dat de wachttijden bij de pont soms lang zijn. Heringa beseft dat een brug geld kost. “Maar wat is duur? Ik wil nog precies gaan doorrekenen wat het zou besparen als we één van de ponten kunnen opheffen omdat de brug er is. Waarschijnlijk hebben we de brug er snel uit.”

Qua locatie houdt Eringa verschillende opties open, al is een brug vanaf Java-eiland in zijn optiek het meest logisch. Met de petitie wil Eringa een discussie starten en een signaal afgeven aan de politiek. “In april hoop ik 5000 ondertekenaars te hebben, en die wil ik dan overhandigen.”

De komende twee maanden zal Ilovenoord aandacht besteden aan ‘de brug der bruggen’. Door in gesprek te gaan met diverse sleutelfiguren en opiniemakers, hopen wij dieper inzicht te krijgen in de werkelijke reden waarom die ‘foetsbrug’ er maar niet komt.

Of is het misschien gewoon omdat de inwoners van Noord nooit met vereende kracht hebben geroepen: wij eisen een brug!

Ga in dat geval snel naar de petitie en teken hem – en zegt het voort.

http://petities.nl/petitie/brug-over-het-ij

Beeldrecht illustratie:  “Spelen op het IJ. Een levende brug voor Amsterdam” Jolijn Valk, 2010.

Bas Kok

Reacties