Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad

De tentoonstelling Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad biedt met een combinatie van architectuur, stedenbouw, kunst en film een visionair en caleidoscopisch perspectief op Amsterdam Noord. Spectaculaire ontwerpprojecten van 30 jonge architecten maken hier de verborgen potenties zichtbaar van een stadsdeel dat tot voor kort nauwelijks als onderdeel van Amsterdam werd gezien. De tentoonstelling in de gigantische Kromhouthal beslaat maar liefst 2400 m2 en is daarmee de grootste tentoonstelling ooit over Noord.

Mede door de komst van de Noord/Zuidlijn als nieuwe fysieke connectie met de centrale stad, staat stadsdeel Noord sinds enkele jaren onder toenemende belangstelling van politici, beleidsmakers en projectontwikkelaars. Om een volwaardig onderdeel van de stad te kunnen worden, zullen echter ook andere verbindingen moeten worden gelegd. Publieke ruimte en publieke functies zijn hierbij essentieel.

De rol van de publieke ruimte in het transformatieproces van Noord staat centraal in Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad. Gedurende vier jaar hebben ruim 120 afstuderende architecten van de TU Delft zich intensief beziggehouden met Amsterdam Noord. Zij deden onderzoek naar de bestaande (al dan niet verborgen) kwaliteiten van het stadsdeel en ontwikkelden concrete voorstellen voor de transformatie van verschillende locaties in Amsterdam Noord middels publieke programma’s. Deze lopen uiteen van bijvoorbeeld een brede school tot een dans- en theaterinstituut.

In de industriële Kromhouthal worden 30 van deze ontwerpprojecten gepresenteerd met grote maquettes en (visuele) achtergrondinformatie. Deze selectie biedt een scala aan strategieën voor het inzetten van publieke en collectieve ruimtes bij de aanstaande stedelijke vernieuwing van het stadsdeel. Ook wordt inzichtelijk hoe dergelijke architectonische interventies nieuwe impulsen aan een buurt kunnen geven. De projecten worden gepresenteerd in samenhang met hun stedenbouwkundige context en de strategieën die door het projectbureau Noordwaarts en stadsdeel Noord zijn ontwikkeld.

De kunstwerken in de tentoonstelling bieden een aanvullende, poëtische kijk op Amsterdam Noord en stedelijke ontwikkelingsprocessen. Het project Vergeten Veldjes brengt, na observatie van één jaar, negen verschillende plekken van de stad in beeld, die op een of andere manier zijn ontsnapt aan de nimmer aflatende bouw- en sloopactiviteiten in Amsterdam. De documentaire 0,5 km2 Noord gaat over de sloop van een woonwijk in Amsterdam Noord. De beelden en interviews met bewoners die moeten verhuizen vertellen een nuchter en daardoor juist aangrijpend verhaal over de veranderende werkelijkheid.

Symposium

Het symposium sluit aan bij de recente ontwikkelingen, plannen en discussies omtrent de transformatie van Amsterdam Noord. Overkoepelend thema vormt de rol van de publieke ruimte en een publiek programma binnen dit transformatieproces. Het symposium bestaat uit een Nederlandstalig ochtendgedeelte en een Engelstalig middagprogramma.

Tijdens het ochtendprogramma staat de beeldkritiek van Amsterdam Noord centraal. Waar zien politici en stedenbouwkundigen kwaliteiten en problemen in Noord? Wat zijn hun toekomstbeelden voor dit stadsdeel? Welke wensen en beelden hebben de huidige bewoners? Sprekers zijn onder anderen: Pieter Klomp (Supervisor Buiksloterham en NDSM-terrein, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), Kees Diepeveen (Wethouder ruimtelijke ordening, stadsdeel Noord) en prof. Tjeerd Dijkstra (Architect/stedenbouwkundige, voormalig Rijksbouwmeester en lid Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling).

Het internationale en meer academisch georiënteerde middaggedeelte van het symposium staat in het teken van kritische reflectie op stedelijke transformaties en de consequenties voor sociale, culturele en economische ontwikkelingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de tussentijd? Deze vraag is nog urgenter nu door de economische situatie grootschalige gebiedsontwikkelingen stagneren. Wijken dreigen in een passieve, afwachtende positie te geraken. Kunnen tijdelijke en kleinschalige interventies in de publieke ruimte een buurt ‘opladen’ en toekomstige ontwikkelingen stimuleren? Drie sprekers die op invloedrijke posities betrokken waren bij stedelijke transformaties in het Ruhrgebied, Londen en Medellín (Colombia) zullen de ontwikkelingen in Amsterdam in een internationaal kader plaatsen.

Meer informatie over de tentoonstelling en het symposium op http://www.noordpubliek.nl

Tentoonstelling geopend van 20 september t/m 17 oktober 2010
Open: ma t/m zo 11:00 – 19:00
Toegang gratis

Symposium + opening tentoonstelling: maandag 20 september 2010
Toegang symposium: € 50 / studenten en bewoners Noord: € 7,50 (koffie, eenvoudige lunch en borrel inbegrepen)
Aanmelden: info@noordpubliek.nl of fax: +31 (0)20 419 04 45

Locatie: Kromhouthal, Amsterdam Noord (ingang Gedempt Hamerkanaal 79-83)

Reacties


ilovenoord