Buiksloot, Beeld van een dorp

Buiksloot, Beeld van een dorp

Buiksloot, beeld van een dorp

Het Historisch Centrum nodigt u uit voor de  opening van de fototentoonstelling over Buiksloot op dinsdag 16 november 2010 in het stadsdeelhuis Amsterdam Noord. Om 16.00 uur start een presentatie in de raadszaal met o.a. een korte lezing door
Magda Haaksma-Broekzitter, inwoonster van Buiksloot. Daarna volgen de opening door de stadsdeelvoorzitter Rob Post en een receptie.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot begin januari 2011 op werkdagen
van 09.00 – 22.00 uur in de hal van het stadsdeelhuis.

Reacties


ilovenoord