Roel Poppe-lezing in M-Lab donderdag 20 januari

Roel Poppe-lezing in M-Lab donderdag 20 januari

Na het grote succes van de eerste lezing heeft het ANGSAW-bestuur gemeend op de ingeslagen weg door te moeten gaan en elke twee jaar een lezing te organiseren die recht doet aan de rol die Roel Poppe jarenlang heeft vervuld bij de ontwikkeling van Amsterdam-Noord en zijn grote inzet voor de bewonersvereniging ANGSAW.

Deze editie van de Roel Poppe-lezing is gewijd aan de stedelijke en sociale vernieuwing in Amsterdam-Noord en aan de lastige kwestie dat – ondanks de forse inzet van Noord bij de realisering van de Amsterdamse woningbouwopgave – door de vastlopende woningmarkt, krimpende overheidsfinanciering en zich gedeisd houdende woningcorporaties en projectontwikkelaars, sociale en stedelijke vernieuwing fors onder druk komt te staan.

Fondsen voor de wijkaanpak drogen snel op. De zo voortvarende rol van grote woningcorporaties in vernieuwings- en andere wijken wordt steeds lastiger te vervullen nu de woningmarkt zo vastloopt en men de tering naar de nering moet zetten. Een list is nodig: wat moet er gebeuren om deze ontwikkeling om te buigen naar een veel creatievere aanpak? Welke kansen hebben we in de nabije toekomst?

Twee sprekers (Godfried Engbersen en Elly van Kooten) zullen hierover een lezing houden, waarna discussie met de zaal volgt onder leiding van Chris Keulemans.

In verband met de verwachte grote belangstelling!

  • meld u zo snel mogelijk aan op angsaw@kpnmail.nl, maar liefst uiterlijk voor 15 januari a.s.
  • Er is plaats voor 150 bezoekers
  • op = op
  • Toegang is gratis.

Reacties


ilovenoord