Er zit een ooievaar in het ooievaarsnest op de Botonde

… vanmorgen langs de botonde gereden (over Nieuwe Leeuwarderweg) Er zit een ooievaar in het ooievaarsnest!!! Met gevaar voor eigen leven even gestopt op de vluchtstrook voor een foto. Hier word ik nou blij van!

// ingezonden door een oplettende lezer

een ooievaar op de Botonde!

update 1: De leerlingen van het Clusius College, die de botonde hebben ontworpen hebben de ooievaar cluusje gedoopt:

Het Clusius College is een vmbo-groen school in Amsterdam-Noord waarvan de leerlingen een ontwerp hebben gemaakt voor een invulling van een dubbele rotonde, een botonde. het gaat om een schip dat onder de nieuwe leeuwarderweg duikt. Het schip verwijst naar de historie van de scheepsbouw in Noord. Ook het beplantingsschema is door de leerlingen ontworpen. Dit zijn wuivende grassen in de kleuren blauw grijs die de zee moeten voorstellen. In de mast bevind zich een ooievaarsnest als zijnde het kraaiennest van het schip.
Wat is nu het geval, binnen een jaar is er daadwerkelijk een ooievaar op geland!! De leerlingen hebben haar Cluusje gedoopt.

update 2: de stadsdeel website bericht er vandaag ook over, iets uitgebreider en diepgaander:

Bij de botonde aan de verlengde Purmerweg zetelt sinds kort een ooievaar. Hij zit daar op zijn gemak midden tussen het verkeer. Af en toe kleppert hij en zoekt de horizon af op zoek naar een geschikt vrouwtje. Nu maar afwachten of die dame inderdaad neerstrijkt……

Wat betreft Portefeuillehouder Dierenwelzijn, Willem Paquay, kan de ooievaar al zijn energie stoppen in de jacht op dat vrouwtje. “Op zoek naar voedsel hoeft de vogel hier niet. Met al die sloten vol kikkers, het lang gras met muizen en insecten is er volop te eten. Geen wonder dus dat de ooievaar zich huisvest in het groenste stadsdeel van Amsterdam. Het is prachtig dat het de eerste lente na aanleg van de botonde al raak is en een man het kraaiennest uitprobeert”.

Ooievaar op zijn nest bij de verlengde Purmerweg

Nestgedrag ooievaars

Gewoonlijk keert het mannetje als eerste op een al eerder bezet nest terug en verdedigt dat tegen andere ooievaars, die daar belangstelling voor hebben. Meestal is dat in maart of april. Ooievaars die niet ver zijn weggetrokken arriveren eerder. Als er een nieuw nest moet worden gebouwd, doet het mannetje dit samen met het vrouwtje. De paren zijn monogaam, maar alleen tijdens het broedseizoen. Toch zijn er ook paren die trouw aan elkaar zijn en jaren achtereen van hetzelfde nest gebruik maken. Ook exemplaren die niet gepaard zijn, bezetten soms een nest en verdedigen dit.

Verschillende nesten

Er zijn verschillende soorten nesten. In Nederland zijn dat nestpalen, maar ook nesten op daken en schoorstenen. Vaak zijn dit menselijke bouwsels met als basis een karrenwiel of bodemplaat. Verder wordt genesteld op fabriekspijpen, in bomen (onder andere in reigerkolonies) en zelfs op voedersilo’s, hijskranen en lichtmasten. Sinds enkele jaren worden ook masten van hoogspanningsleidingen bezet. Al die nestelplaatsen hebben met elkaar gemeen dat zij meestal minstens 6 meter hoog zijn en een goede aan- en afvliegmogelijkheid bieden. Hoewel ooievaars goed in staat zijn om zelf een nest te fabriceren, worden vaak kunstnesten aangeboden, waarop zij zelf verder bouwen

// via: http://noord.amsterdam.nl/93985/Ooievaar_strijkt_neer_op_Noords_kraaiennest

Reacties


ilovenoord