Wie studenten huisvest, heeft de toekomst

Noord huisvest nog altijd weinig studenten. Oké, op de NDSM-werf is het containerdorpje, op de Cleyndertweg staat een flat en in Tuindorp-0ostzaan is sinds kort een gezellig studentenhuis. Noord moet nog veel meer inzetten op studentenhuisvesting, want daar liggen bloeikansen.

Er was een periode begin jaren tachtig dat Amsterdammers alleen maar uit De Pijp wég wilden, niémand wilde er nog wonen. Nou ja, niemand behalve studenten die er niet in geslaagd waren elders in de stad een onderkomen te vinden. Geen fijne wijk, maar ja, je kon er makkelijk terecht. Omdat De Pijp alleen maar morsige buurtkroegen kende, besloten enkele studenten er zelf café’s te openen. De rest is history. Begin jaren negentig wilden studenten (en een heleboel andere mensen) gráág in De Pijp wonen. De wijk is onder invloed van studenten tot de populairste wijken van de stad uitgegroeid.

Sommige stadsdelen snappen de les. Zuidoost gaat vele lege kantoorpanden ombouwen tot studentenwoningen. Ook Amstelveen zet in op studenten door uitbreiding van Uilenstede. Nieuw-West – oude Gak-gebouw, oude Acta-pand –  ziet studenten graag komen. Duizenden extra studenten zullen dagelijks in die buitenwijken thuiskomen. Heel slim, want als een wijk niet leuk is maken studenten hem zelf gewoon leuker.

Ik heb de indruk dat Noord hier een bootje aan het missen is. Nergens kom ik een serieus plan tegen voor de bouw van veel studentenwoningen in Noord – 500 woningen lijkt me het minimale.

Misschien komt het omdat Noord van oudsher niet zo’n affiniteit heeft met de studentenbevolking. ‘Ze kennen de buurt niet, ze praten alleen met elkaar en ze maken lawaai als iedereen slaapt.’

Mijn stelling is dat Noord een enorme boost krijgt als er pakweg 1000 studenten in ons stadsdeel bij komen. Eén op tien student: verfrissend zou ik zeggen! Goed voor de economie, want het weinige geld dat studenten hebben geven ze altijd uit. Ook als ze later groot en rijk zijn, is Noord voor hun een bekende en dus niet onbeminde plek om boodschappen te doen of een huis te kopen. Maar het belangrijkste is nog: studenten brengen levendigheid met zich mee. Hoewel Noord erg leuk is, is elk nieuw bruisje er natuurlijk één.  

Het mooie is dat je met de bouw van een aantal studentencomplexen, twee vliegen in één klap slaat. Moeizaam te ontwikkelen nieuwbouwlocaties als Overhoeks en de NDSM-werf schreeuwen om woonplannen waar mensen wél voor in de rij staan. Het CAN-gebied kan ook wel wat gebouwen erbij gebruiken. En de Buiksloterham uiteraard, waar wonen en werken gecombineerd mogen worden. Als dat voor één groep van toepassing is, is het toch wel voor studenten! Kortom, bouw een mooi studentenfort op één van de vrije kavels. Werktitel: Kottenkavel.     

 Bas Kok

Reacties


2 Comments on this post

  1. Helemaal mee eens! Het meest recente voorbeeld is de Indische Buurt, door beleidsmakers graag aangehaald als schoolvoorbeeld van gentrification. Met de komst van Studio K (gerund door en voor een groot deel voor studenten) is het erg hard gegaan met die wijk. Ik heb het 4 jaar van erg dichtbij meegemaakt. Ik zou nog een stapje verder willen gaan: De Rietveld heeft toch een gebrek aan ruimte? Waarom komt hier geen dependance?

    Pascal /
  2. Met genoegen las ik het artikel over de positieve effecten die ‘tijdelijke’ huisvesting voor studenten in Noord kunnen hebben. Ik ben stedenbouwkundige en woonachtig in Noord. Begin 2010 heb ik via een contact binnen ING (ontwikkelaar Overhoeks) geprobeerd een idee voor tijdelijke huisvesting van studenten op De Strip/Overhoeks voor het voetlicht te brengen. Dit gebied blijft de komende 10 jaar braak liggen en is in mijn optiek een ideale plek om twee generaties studenten aan Noord te binden.

    zie plan:
    http://www.renekuiken.nl/Nieuws/voorstel-de%20strip-overhoeks-maart2010-lr.pdf

    René Kuiken /

Reacties zijn gesloten.

ilovenoord