Aandacht voor Frans van Gool (1922) // 19 februari excursie

Woensdagavond 15 februari vindt het Van Eesterengesprek #12 plaats, waarbij Endry van Velzen, architect bij het bureau Nijl Architecten, zal spreken over de architect Frans van Gool. Van Gool is geboren in 1922 en heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar. Helaas kan hij er niet bij zijn in het Van Eesterenmuseum.

Het museum organiseert enkele dagen daarna, op zondag 19 februari een excursie naar het ‘Plan van Gool’ in de Buikslotermeer te Amsterdam-Noord. Deze buurt, bestaande uit 1100 woningen, is eind jaren ’60 gerealiseerd en gold als experimentele woningbouw. Op het moment bestaan er plannen de woningen te renoveren, die betwist worden. Tijdens de excursie, een wandeling door het gebied, zal mevrouw E. van den Berg van woningcorporatie Ymere een toelichting geven op de huidige problematiek rondom de renovatie. Ook is er mogelijkheid om binnen te kijken in een – nog vrijwel authentieke – woning. En we drinken koffie, thee of een biertje naderhand in café ‘t Sluisje aan de Nieuwendammerdijk.

Van het Van Eesterengesprek #12 zal ik verslag doen. En lees hier alvast over ’Plan van Gool’, een (aanpgepaste) tekst uit mijn afstudeerscriptie ‘Schuivende panelen, hoe architectuur een kind van zijn tijd is. Bouwen en wonen in hoogbouw in de Amsterdamse uitbreidingswijken 1945-1970′.

Experiment ‘Plan van Gool’

In de realisatie van de Westelijke Tuinsteden in de jaren vijftig ligt de focus op het oplossen van de woningnood, maar deze focus verschuift begin jaren zestig van kwantitatief naar kwalitatief bouwen. De gemeentelijke Woningdienst is tevreden met de vrije situering van de gebouwen, de openheid, de bezonning en het vele groen in de Westelijke Tuinsteden. Toch is de Woningdienst van mening dat deze openheid wel voor erg weinig verbondenheid tussen woning en omgeving zorgt, en daarmee geen warmte wordt gecreëerd om tot een stedelijk milieu te komen. De geconcentreerde bebouwing in lagen boven elkaar vraagt om een ontwikkeling waarbij de toegang van de straat naar huisdeur weer mogelijk wordt gemaakt voor bewoners en leveranciers, zonder de intimiteit van het leefmilieu achter de eigen voordeur te verstoppen. Er is behoefte aan een nieuw stedebouwkundig concept. Om deze reden vraagt de Woningdienst in 1962 de prominente architecten Bakema, Van Gool en Aldo van Eyck om over een oplossing na  te denken en hun ideeën in een plan om te zetten voor een braakliggend stuk grond in het zuidelijke deel van Buikslotermeer. Het wordt als experimentgebied gezien, waarbij de voorlopig bepaalde voorschriften overboord mogen worden gezet en het stedebouwkundig plan mag worden veranderd, met als doel de verbetering van de volkshuisvesting.

Van Gool, die uiteindelijk de opdracht krijgt, wil de woonstraat aanpakken en tot een betere vorm komen dan die van het bekende galerijtype. ‘Plan van Gool’ bestaat uit zo’n zeven gebouwblokken die over het groene terrein – met genoeg parkeerruimte – meanderen. Ook zijn er twee torengebouwen van zestien woonlagen aan de kant van het naastgelegen winkelcentrum gepland. Bij de gebouwen, die uit vijf woonlagen bestaan, zijn luchtbruggen opgenomen. Deze zijn ontleend aan Schiphol, wat ook een project van Van Gool is, en geven toegang tot andere delen van het complex. Via deze luchtbruggen is een wandelroute door grote delen van het plan gevoerd, die tot aan het winkelcentrum reikt. Vlak na de oplevering in 1968 trekken de woningwetwoningen, die relatief klein zijn en daardoor minder geschikt voor gezinnen, vooral een middenklasse van starters, jonge academici, kunstenaars en vormgevers. Een ‘hippe’ buurt ontstaat.

// dit is een bijdrage uit  De stad van Victorien Koningsberger van Victorien Koningsberger

Reacties


1 Comments on this post

  1. Plan van Gool, met je vieze lifften die stinken van de (honde)pies, ik hoop dat je nog jaren meegaat. Maar ik hoor ook alweer verhalen over mensen die wegtrekken uit deze wijk wegens onleefbare situaties. Woningbouw, let op uw zaak, 2x daags de lift uitsoppen is een goed plan, en een camera om diegene die in de lift zeikt te betraffen. Akelige buurtbewoners eruit, hondendtoiletten in de buurt en het wordt weer eens wat.

    Herman /

Reacties zijn gesloten.

ilovenoord