Betaald parkeren in heel Noord? Never nooit, of toch?

Hoewel ik me bij voorkeur op de fiets verplaats staat er ook een auto voor de deur. Niet letterlijk voor de deur, maar even verderop op een parkeerplaats, niet de dichtstbijzijnde parkeerplaats maar iets verderop, een stukje lopen. Vind ik dat erg? Nee, het maakt me niets uit. Voor in- en uitladen van de zaterdagse boodschappen of de vakantiespullen zet ik de auto wel even voor de deur. Ervaar ik parkeerdruk? Niet echt, de parkeerplaatsen staan wel vol maar er is altijd wel een plekje te vinden. Heel anders dan in de binnenstad of de 19de eeuwse ring aan de andere kant van het IJ. Daar was je rustig een kwartier aan het rondrijden in steeds grotere cirkels om je huis om ’s avonds nog een parkeerplek te vinden.

Ongetwijfeld ervaren bewoners dichtbij de winkelcentra en langs het IJ bij de veren wel de parkeerdruk veroorzaakt door de dagjesmens, de boodschapper en de al jaren op een vergunning wachtende centrumbewoner.

Of wordt heel Amsterdam-Noord één grote blauwe zone?

Noord ontwikkelt zich in rap tempo. Meer bedrijvigheid en meer bewoners zorgen voor meer auto’s op straat. Moeten daarom alle autobezittende Noord-bewoners voor een parkeervergunning gaan betalen? Dat klinkt niet erg aantrekkelijk. Maar hoe los je de parkeerproblematiek in Noord dan wel op? Is er eigenlijk wel parkeerproblematiek in Noord?

Stadsdeel Noord organiseert dinsdag 16 en donderdag 18 oktober publieksdebatten om bewoners én ondernemers in Noord zich te laten uitspreken over parkeren in Noord. Het stadsdeel biedt vier scenario’s ter discussie aan: overal vrij parkeren, betaald parkeren in het hele stadsdeel, alles blauw of maatwerk.

Is het waanzin om iedereen betaald te laten parkeren? Maar als je daardoor met je vergunning in het hele stadsdeel vrij kunt parkeren? Wordt het een chaos als je alles vrij laat? Moet het blijven zoals het nu geregeld is? Verlicht betaald parkeren de parkeerdruk of moet je de blauwe zones gaan uitbreiden?

Belangrijk is ook te weten wat de 4 scenario’s het stadsdeel financieel opleveren? En wat doe je met de opbrengsten, investeer je dat in betere fietsroute’s? Of meer onderhoud aan de openbare ruimte en meer grofvuilophaaldagen.

Uitleg over de vier opties vind je op de site van het stadsdeel. Voorafgaand aan de publieksdebatten zijn er op kleinere schaal inloopbijeenkomsten voor de bewoners van Overhoeks (11 oktober), Amerbos, Elpermeer en Ilperveldstraat (16 oktober) en Elzenhagen-Noord, Jeugdland en stationsgebied (18 oktober). De twee publieksdebatten op 16 en 18 oktober beginnen om 20.00 uur in het stadsdeelhuis en zijn voor alle bewoners en ondernemers van Noord vrij toegankelijk.

Meer op noord.amsterdam.nl:
De parkeerdiscussie
De vier scenario’s
Verhalen uit de praktijk
Kosten en inkomsten van parkeren
Parkeren in de blauwe zone

Reacties


ilovenoord