Al meer dan 300 ideeën voor de Toekomstvisie van Noord …

De 10 ‘Ophaalteams’ (dat zijn groepjes mensen die jullie ideeën ophalen op verschillende lokaties) zijn de afgelopen maanden bij heel veel bewoners, organisaties en ondernemers langs geweest om ideeën, wensen, dromen en ambities op te halen voor de toekomst van Noord in 2030. Inmiddels zijn er, alleen al via de website, meer dan 300 ideeën aangeleverd voor de Toekomstvisie 2030 Amsterdam Noord. Met nog ruim een maand te gaan liggen de teams goed op schema!

Wat tof is dat elke 30e inzending beloond wordt met een leuke prijs! Enkele goede ideeën die ons als ilovenoord al opvielen:

Maak de metroverbinding met de rest van amsterdam compleet. Trek het metronetwerk vanuit isolatorweg door naar Winkelcentrum Molenwijk vanuitdaar naar het Buikslotermeerplein. Deze twee plekken kunnen dan in de verdere toekomst dienen als uitvalsbasissen voor een verder uitbreiding van de metro naar zaandam/purmerend en/of zeeburg/ijburg.
Max Willemse – 14 november 2012

Hamerstraat moet beter worden ontsloten en betere mix wonen en werken. Zware industrie wordt maak-industrie. IJ-oever wordt verlengde Centrum Amsterdam.
Erik Buunk – 09 november 2012

Ik geef een verrijking op het idee van Marja van Nieuwkoop als het gaat om een ketensamenwerking tussen de Poort van Waterland, met boeren als producenten, en horeca-ondernemers in de Van der Pekbuurt en Tolhuistuin/Overhoeks. Tevens met de proeftuin/experiment Overhoeks met een collectieve stadstuin. Het idee om InformatieCentrum Overhoeks een herbestemming als kas te geven past hierbij. Ook een communicatiepunt ‘urban farming’ waarbij de recreatie in Waterland wordt bevordert vanuit Overhoeks, met verbindingen naar Amsterdam Centrum.
maria rigter – 19 november 2012

Bezoeken Ophaalteams

De afgelopen maanden hebben de ophaalteams veel gesprekken gevoerd met organisaties en bewoners in Noord: o.a. het Steunpunt Wonen, ondernemers op de Hamerstraat en het NDSM terrein, het Over t IJ Festival, de KrijtmolenAlliantie, SPIN, Pink Noord, het Hyperioncollege en ANGSAW, Hoop voor Noord, etc. Ook zijn er bijeenkomsten bezocht en georganiseerd waar bewoners en betrokkenen bij Noord hun ideeën konden neerleggen: de burgeravond van het Stadsdeel, het jubileum van Streetcornerwork en de eerste twee speciale Toekomstvisie avonden in de OBA’s voor buurtbewoners.

De komende weken zullen de ophaalteams nog meer bijeenkomsten bezoeken en thema-avonden organiseren waarop u als bewoner of betrokkene kunt meedenken over de toekomst van Amsterdam Noord. Zo zijn er nog twee openbare bijeenkomsten gepland op de OBA’s, op 26 november in de Molenwijk en 10 december in de Banne en zullen verder twee thematische debatavonden worden georganiseerd door de ophaalteams ‘Verkeer en Vervoer’ op 20 november en ‘Verdeling van Ruimte’ op 13 december.

Kijk voor een volledig overzicht van de kalender van de ophaalteams, op de website www.toekomstvisie2030.nl, want er komen dagelijks bijeenkomsten bij waar u kunt aanschuiven om mee te praten en denken. Heeft u zelf ook ideeën over Noord? Dan kunt u op de website ook digitaal uw ideeën voor de toekomst van Noord inleveren.
Idee in dropbox

Niet alle bewoners van Amsterdam-Noord zijn online. Voor deze bewoners staan er op verschillende plekken in Noord de zogeheten ‘dropboxen’. Naast deze dropboxen liggen antwoordcoupons klaar om in te vullen waarna ze direct in de dropbox kunnen. Op dit moment staan er dropboxen bij de vier bibliotheken in Noord, in het EYE Filmmuseum, bij de afdeling burgerzaken in het stadsdeelhuis en in een aantal zorglocaties [o.a. Doras en verschillende OKC’s].

Reacties


ilovenoord