Renovatie Van der Pek eindelijk van start!

We hebben er lang en breed over gekletst, tegen geprotesteerd en alternatieve plannen gemaakt, maar de woningen in van der Pek moeten NU echt worden aangepakt. Dat weet iedereen die er woont. Kuchende buren, trippelende kinderen, vochtige muren, we kennen het. En nu is eindelijk de kogel door de kerk! Ymere mag zijn langverwachte voorbeeldblok renoveren!

Akkoord met gemeente en stadsdeel over vervolg aanpak Van der Pekbuurt

12-12-2012

De afgelopen twee maanden is onder leiding van wethouder Ossel (Wonen en Wijkaanpak) overlegd tussen de gemeente Amsterdam, Ymere en stadsdeel Noord over de aanpak van de Van der Pekbuurt.

Een uitkomst is dat begin volgend jaar de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat start. Daarnaast wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende varianten van aanpak van de woningen waaronder hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen.

Voorbeeldblok in 3D

Plan van Aanpak

Doel van het onderzoek is om tot een Plan van Aanpak voor de buurt te komen, waarbij de bewoners actief betrokken blijven. Om tot een goede samenwerking te komen voert Ymere mediation gesprekken met de Huurdersvereniging. Daarnaast hervat de corporatie het vorig jaar afgebroken gesprek met een bredere groep bewoners in de buurt. Gedurende de periode van onderzoek en overleg gaat Ymere niet over tot sloop van het voorbeeldblok in de Begoniastraat. De financiële doorrekening van de verschillende soorten aanpak toont aan dat renovatie ten opzichte van nieuwbouw aanzienlijk duurder is. Een volledige renovatie van de buurt is dan ook voor Ymere financieel niet haalbaar. De drie partijen zijn tevreden over het behaalde resultaat en hebben de gemaakte afspraken vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring.

Wethouder Freek Ossel:

‘De buurt moet respectvol worden vernieuwd. Er wordt nu gestart met de renovatie van een aantal woningen en er wordt onderzocht hoe de rest van de buurt moet worden opgeknapt. Verschillende oplossingen zijn mogelijk, als het maar betaalbaar is en in goede samenwerking. Daar kan niemand op tegen zijn’.

Bestuurder Ymere Pieter de Jong:

‘We zijn blij dat we nu aan de slag kunnen om de woningen in de Van der Pekbuurt aan te pakken. De afgelopen tijd is in de buurt al vooruitgang geboekt met wijkaanpak-projecten voor bewoners en het aantrekken van ondernemers. Een gemengde aanpak is nodig waarbij we graag samenwerken met gemeente, stadsdeel en bewoners’.

Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord Rob Post:

‘Ik ben verheugd dat Ymere begint met renoveren. De wijk, de bewoners en Noord verdienen het dat er nu iets gaat gebeuren in de Van der Pekbuurt’.

Reacties


ilovenoord