Meer kansen op De nieuwe Havo

In het Bredero Lyceum aan de Buiksloterweg is dit schooljaar De nieuwe Havo gestart. De nieuwe Havo is de eerste categorale havo in Amsterdam. De school heeft een nieuw havo-profiel dat leerlingen optimaal moet voorbereiden op doorstroming naar het hbo.

Op de Buiksloterweg wordt sinds het begin van dit schooljaar havo-onderwijs met ‘versterkt’ havo-profiel gegeven. Zodra de laatste vwo- en havo-klassen ‘oude stijl’ de school ontgroeid zijn is de school de eerste in Amsterdam met alleen havo-onderwijs. De Bredero Mavo, die ook in het pand gevestigd was, is met het MBO College Noord verhuisd naar de nieuwbouw in Centrum Amsterdam Noord. De nieuwe Havo maakt deel uit van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), die eerder, vanwege de aanhoudende overaanmelding in het vwo-onderwijs, het Hyperion Lyceum voor gymnsasium en atheneum+ startte. De nieuwe Havo biedt ook vwo-kansklassen voor leerlingen die de overstap naar het vwo willen maken.

De nieuwe Havo is ontstaan uit de behoefte aan meer hoogwaardig havo-onderwijs dat beter aansluit op het hbo en de arbeidsmarkt. Hbo-opleidingen stellen tegenwoordig hoge eisen aan toekomstige studenten. De nieuwe Havo wil leerlingen gerichter begeleiden naar een hbo-studierichting zodat er minder uitval is aan het begin van de studie en meer havisten de hbo-opleiding afmaken.

De school is er voor jongeren met een typisch havo profiel en bijbehorende cito-score, jongeren die nieuwsgierig, ambitieus, ondernemend en creatief. De nieuwe Havo is er ook voor leerlingen die zich niet aangetrokken voelen tot de meer theoretisch-academische benadering in het vwo-onderwijs.

De nieuwe Havo beschouwt havo en hbo als één leerroute. De opleiding maakt het mogelijk voor leerlingen om deze route optimaal te doorlopen. Daarvoor biedt De nieuwe Havo een volwaardig 5-jarig kwalitatief en gespecialiseerd havo onderwijsprogramma aan, dat alle kenmerken bezit om leerlingen daarna te begeleiden naar een hbo-kwalificatie binnen een beroepsrichting die aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt en de talenten van de leerling. Het streven is om dit onderwijsprogramma verder mede te ontwikkelen met Amsterdamse hbo-instellingen.

Graffittikunstwerk in De nieuwe Havo.


Voorlopig is De nieuwe Havo gehuisvest in het Bredero Lyceum, maar er wordt onderzocht of de school in de toekomst kan verhuizen naar Overhoeks. Net als het Hyperion Lyceum heeft De nieuwe Havo ook een oogje op het Grootlab.

Voor achtste groepers en hun ouders zijn er open dagen:

  • donderdag 31 januari, van 18.30 tot 20.30 uur
  • zaterdag 2 februari, van 11.00 tot 14.00 uur
  • donderdag 7 maart, van 18.30 tot 20.30 uur
  • woensdag 10 april, van 14.00 tot 18.00 uur (inloopmiddag)

www.checkdenieuwehavo.nl
www.brederolyceum.nl

Lees ook:
Ondertussen in het Grootlab
Uniek schoolgebouw Bredero Mavo en MBO College Noord geopend

Reacties


ilovenoord