Ondertussen in het Grootlab…

Langzaamaan begint het weer te borrelen in het Grootlab. Nu, bijna een jaar na de ontruiming van het voormalige Shell-laboratorium, is er een website en een groep creatieven die zich de Grootlab Studios noemt én wordt er onderzocht hoe het kolossale bakstenen pand verder kan worden ingevuld.

Al in 2008 werden schetsen gemaakt van ‘de Strip’, een gebied in het verlengde van de toren Overhoeks en het Grootlab waar torens zijn getekend van circa 100 meter hoogte. Die plannen liggen door de economische crisis in de ijskast.

Glas-in-lood ramen van Max Nauta

Dat het gebouw blijft staan lijkt wel zeker, in bestemmingsplannen wordt nergens gesproken over sloop. De kans is groter dat het gebouw wordt opgenomen in de nieuwe plannen. Sloop zou trouwens een enorme opgave zijn, zo zwaar en massief als het pand is gebouwd.

Renovatie zal ook wat kosten. Nadat Shell vertrok naar het nieuwe onderzoekslaboratorium verderop, zijn gas-, water- en elektriciteitsleidingen uit het pand verwijderd. Nadat het in 2011 gekraakt werd zijn door koperdieven de laatste leidingen meegenomen.

Met noodvoorzieningen werd vorig jaar een bescheiden nieuwe start gemaakt. Het gebouw kwam in beheer bij broedplaatsenondernemer Codum. Een stel creatieven en kunstenaars maakten enkele ruimtes schoon en gingen aan het werk.

3d voorstelling van ‘De Strip’ Rechts onderin, de Overhoeks toren en het Grootlab. Bron: boekje welstandscriteria de strip, DRO

Ondertussen doet projectbureau Noordwaarts samen met de ingenieurs van Arcadis een onderzoek naar de mogelijkheid om het Hyperion Lyceum te huisvesten in een deel van het Grootlab. De school voor gymnasium en atheneum+ is nu gevestigd op een tijdelijke locatie met uitzicht op het Grootlab. Hyperion heeft zijn oog laten vallen op de grootste vleugel van het Grootlab, het deel waar ooit een verdieping bovenop is gebouwd.

Directeur Ilja Klink van het Hyperion Lyceum ziet het wel zitten. ‘Het gebouw past met zijn vele ruimtes perfect bij het onderwijs dat wij geven.’ Zij is heel enthousiast over het Grootlab en zou maar wat graag verhuizen naar de bakstenen kolos. De onderzoeken zullen uitwijzen of het haalbaar is.

Ook horeca-ondernemers Niels Wouters en Bart Oosterveer (o.a. Hotel de Goudfazant en Café Modern) hebben hun zinnen gezet op het Grootlab en doen ook onderzoek naar de haalbaarheid om één van de kwadranten in gebruik te nemen.

Voor de overige delen van het pand wordt gezocht naar een groot bedrijf en creatieve ondernemers. In het vierde kwadrant – de lege plek achter het gebouw – wordt, als de plannen doorgaan een toren gebouwd.

Lees ook:

Reacties


ilovenoord