Documentaire ‘Over leven in Amsterdam Noord’ // 25 april

Op 25 april laat Niki Boomkens in Pakhuis de Zwijger haar documentaire zien ‘Over leven in Amsterdam Noord’.  In de documentaire laat ze een kleurrijk pallet aan Noorderlingen zien die te maken kregen met stedelijke vernieuwing. Een korte preview…

Meneer Hermans groeide op in Noord en maakte met zijn vrouw de hoogtijdagen van de sociale woningbouw mee. Nadat zij herhaaldelijk het stadsdeel hadden gewezen op de toenemende verloedering, kregen zij te horen dat sloop van hun wijk onvermijdelijk was.
Bart woont in een oude arbeiderswijk die geselecteerd is als ‘beschermd stadsgezicht’, maar die desondanks bedreigd wordt met sloop.
Bram woonde twee straten verderop en is verhuisd naar Purmerend. De huurprijs van de vervangende nieuwbouw was voor hem te hoog.
Frank die de potentie van Noord zag, kocht een huis in het nieuw te bouwen groene tuindorp van de 21ste eeuw. Vlak na de koop werd het stedenbouwkundig plan radicaal versoberd.

Niki Boomkens, legde vast hoe de  bewoners omgaan met de stadsvernieuwing die hen allemaal op een andere manier raakt. Wat haar bij het maken van ‘Over leven in Amsterdam Noord’ vooral opviel? De niet te stuiten energie, liefde en strijdbaarheid van de bewoners voor de buurt. In de documentaire komt uiteraard ook de confrontatie met de woningbouwvereniging aan bod. Bewoners voelen zich onzeker en hebben het gevoel grip te verliezen op de plannen voor hun buurt. De door de woningbouwvereniging georganiseerde inspraakavonden wekken bij hen niet de indruk dat zij nog enige invloed kunnen uitoefenen.

Strijdbaarheid van de huurdersvereniging in oktober vorig jaar…

De documentaire van Boomkens is op 25 april te zien in Pakhuis de Zwijger. Behalve de documentaire zijn er ook diverse sprekers uitgenodigd: de van der Pek projectgroep, waarbinnen ook Ymere, vertelt hoe zij na een onstuimige oprichting nu werken aan een gezamenlijk plan voor de buurt. Bas Lieker, architect bij Heren 5, spreekt over sloop versus herontwikkeling van oude stadswijken. Uiteraard is er ruimte gereserveerd voor debat… en reken er maar op dat de aanwezigen van zich laten horen!

Geen oppas kunnen regelen/schoonouders op bezoek/extreme luilak en dus niet in de gelegenheid om naar Pakhuis de Zwijger te komen? Stuur Nikki Boomkens even een mailtje (nikiboomkens@me.com) en je krijgt een  link en een password zodat je de documentaire ook thuis kunt bekijken.

Untitled

Reacties


ilovenoord