Oud Shell lab op Overhoeks wordt Broedplaats “A Lab”

Op 1 juli opent een nieuwe broedplaats voor media-technologie haar deuren in Noord, A Lab. Een unieke werkplek voor een sublieme mix van deelnemers in één van de ‘kwadranten’ van het voormalige Shell laboratorium aan de oever van het IJ. Herontwikkelaar CODUM belooft een broedplaats voor nationale en internationale key-players. De superlatieven schieten tekort in het persbericht dat wij ontvingen, maar om welk toptalent gaat het eigenlijk en hoe wordt er geselecteerd? We stelden een aantal vragen aan Anne van der Meij (CODUM) en Marjolijn van Goethem (Gemeente Amsterdam).

Met A Lab wil CODUM een laboratorium in Amsterdam realiseren waar media, technologie en creativiteit samensmelten. CODUM legt de lat hoog en beoogt een broedplaats waar toptalenten hun gelijken vinden en zich met hun bedrijf kunnen vestigen. Door de koppeling van verschillende disciplines heeft A Lab een bijzondere waardeketen. Het is dan ook een belangrijke schakel tussen creativiteit en de maatschappelijke en economische relevantie van Amsterdam. Om hun ambities waar te maken zal A Lab de samenwerking opzoeken met Amsterdam en met het landelijke Topteam Creatieve Industrie.

Wie zitten er in dit Topteam?

Marjolijn: ‘De Nederlandse regering heeft in juni 2010 negen topsectoren aangewezen die het als innovatieve en kansrijke sectoren beschouwt waar Nederland internationaal hoge ogen mee kan gooien. De creatieve industrie is een van die topsectoren. Anne vult aan: ‘Topteam Creatieve Industrie is een van de vele partners die wij bij A Lab betrekken.’

Komt er ook een koppeling met Noord?

A Lab zal tevens een publieke functie vervullen. Zo worden in het souterrain ondersteunende faciliteiten en workshops aangeboden. Voor deze workshops vinden momenteel gesprekken plaats met nationale en internationale key-players uit media, technologie en creativiteit. Anne: ‘Momenteel voeren we gesprekken met Eye, Twenty4Amsterdam (Toren Overhoeks) en Tolhuistuin om een koppeling met Noord te maken.’

Er wordt gesproken met keyplayers, wie vallen hieronder?

Marjolijn: ‘Onze Key players spelen een belangrijke rol in de ondersteuning en stimulering van de sub vakgebieden:

  • DGG (Dutch Game garden) voor game developers
  • DAG (Dutch Animation Garden) voor animatie bedrijven
  • Nexus Labs (ism KPMG) voor software innovators met links naar internationale opleidingen als MIT
  • iMMovator voor AV/media

Voor het souterrain, workshopruimten (3d printers, geluidstudio’s, beeldstudio’s en montage ruimten) alsmede bijeenkomstenruimten hebben we verregaande gesprekken met Nemo voor dit semi publiek toegankelijke Tech Lab.’

Een toewijzingscommissie zal vervolgens de meest innovatieve en interessante spelers selecteren. Wie zitten er in deze commissie?

Marjolijn: ‘Toewijzingscommissie is Lucas Hendricks (projectleider Topteam Creatieve Industrie) en Marcus Fernhout, aangevuld met advies van een (bovengenoemde) partner voor de discipline die van toepassing is.’

Zijn er al geïnteresseerden die hun bedrijfje er willen vestigen? En wat kost dat dan?

Zowel Marjolijn als Anne beamen dat de beschikbare ruimte al ongeveer 3x is overtekend. Marjolijn: ‘Vandaar dat we er vertrouwen in hebben dat de toewijzigingscommissie streng kan selecteren om tot een goede mix van huurders te komen die elkaar versterken.
Anne: ‘A Lab wil kleine succesvolle starters clusteren en deze als snelkoker tot grote hoogte brengen. We hebben gemerkt dat er veel vraag is naar de ruimtes in een plek als A Lab, om de echte topspelers bij elkaar te brengen hopen we natuurlijk op nog veel meer aanmeldingen uit allerlei subsectoren binnen de media & technologie.’

Hoe kan je je aanmelden?

Voor de A++ kandidaten onder ons die een gokje willen wagen, De werkstations kosten tussen de € 150,- en € 250,- per maand (dat is een all-in prijs, alleen exclusief de btw). De ruimte wordt slim verhuurd per werkplek en niet per m2. Geïnteresseerde bedrijven, personen en instituten kunnen zich vanaf 15 april 2013 inschrijven via www.a-lab.nl voor een bezichtiging. Na de bezichtiging is inschrijven mogelijk.

De renovatie van de 4.800 m2 van het Shell Groot Laboratorium is inmiddels in volle gang. Nutsvoorzieningen ontbraken en de kraak uit 2011 had zo zijn sporen achtergelaten. Per 1 juli zal het gebouw 33 Lab ruimten tellen om in totaal 375 personen te huisvesten in uiteenlopende prijsklassen. Verder zijn er grote zelfstandige ruimten beschikbaar en worden er plekken aangeboden vanaf 1 persoon.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het A Lab project is een initiatief van herontwikkelaar CODUM, Projectbureau Noordwaarts en Bureau Broedplaatsen. Het idee voor A Lab is ontstaan omdat er behoefte is aan een tastbare plek voor innovatieve spelers uit media, technologie en creativiteit. Waar ze kunnen samenwerken, onderzoeken, ontwerpen, programmeren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Reacties


ilovenoord