3X GOED over “Ik en Wij” in de Goudfazant // 2 juni

Zondag 2 juni is er weer een 3XGOED. Dat is GOED eten, GOED gezelschap en een GOED gesprek. De drie belangrijkste ingredienten van deze middag!
Van 11-16 uur maak je samen in Hotel de Goudfazant de ideeën die ontstaan zijn uit de eerste 3XGOED over het thema ‘ik en wij’ met de methode ‘World Café’ concreet.

Dit alles om een heerlijke biologische lunch van Vera van de Sandt heen. Marike Kwakman en Linda van der Wende helpen met koken en andere hand- en spandiensten. Wieneke Olthof verzorgt de ‘visual harvesting’. En als klap op de vuurpijl verzorgt Hafidi Mohamed Salah een prikkelend intermezzo waar je u tegen zegt.

Mocht het nog niet duidelijk genoeg zijn: 3XGOED wordt dus weer GOED. Zeker als jij er ook bij bent! Een plek voor jezelf en 1 of 2 introducé(s), die bij voorkeur een andere inbreng zullen hebben dan jij, reserveer je per mail: lydie@vertaaltank.nl. Je bepaalt naderhand zelf je bijdrage.

3XGOED ‘ik en wij’

Armen worden armer, rijken rijker. De werkgelegenheid neemt af. We putten de aarde uit. De vergrijzing neemt toe. Deze (en meer?) crises leken en lijken aanleiding te geven om de relatie tussen individu en maatschappij opnieuw onder de loep te nemen. Op verschillende plaatsen wordt nagedacht over hoe het anders moet en/of kan. Dat deden wij ook 10 februari jl. tijdens een inspirerende 3XGOED in Hotel de Goudfazant in Amsterdam. Op basis van de vragen “Wat zijn jouw ideeën over de ideale relatie tussen wat goed is voor het individu en wat goed is voor de samenleving?” en “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die relatie ideaal wordt en/of blijft?”, maakten we samen nieuwe en vernieuwende ideeën.

Deze vier kregen de meeste stemmen:

1. Breng verschillende ‘werelden’ individuen of groepen samen
.. die (elkaar) iets kunnen bieden. Zoals bijvoorbeeld een crèche in een bejaardentehuis. Dit om aardig te zijn, te delen, en samen doen te bevorderen.

2. Het ‘Buurthuis’ opnieuw uitgevonden:
Altijd open. Overdag voor dialoog en ontmoeting, ‘s avonds voor jongeren. Goede koffie, speelmogelijkheden, ruimte voor buurtfestivals, theater en muziek, terras en moestuin. Het huis van iedereen!

3. Delen/huren. We hoeven niet alles voor onszelf te kopen. De consumptiemaatschappij is totaal op het individu gericht. Bevorder gezamelijk gebruik, lenen, huren – bijvoorbeeld gezamelijk internet – door een platform/netwerk op buurtniveau. Misschien zelfs gemeenschappelijk bezit bevorderen? Goede voorbeelden zijn er al, zoals Peerby, of het delen van auto’s.

4. Neem de Vertaaltankmethode in het onderwijs op.
Dat resulteert in respect voor de eigen mening en die van anderen. De methode laat de meerwaarde/de groei van een idee zien. Leer het de kinderen, zodat het uiteindelijk in de maatschappij geïmplementeerd wordt. Zo ontstaan samenwerkingsprojecten in de buurt, in de stad, in het land en op de aarde.

 

Reacties


ilovenoord