Lichtkunstwerk ‘A PLACE BEYOND BELIEF’ op de NDSM

A PLACE BEYOND BELIEF. Een waanzinnig mooi lichtkunstwerk van de Turnerprize (2007) genomineerde Britse kunstenaar Nathan Coley komt naar Amsterdam-Noord. Twee jaar lang zal dit een baken zijn voor de NDS werf in transitie. Het is een symbool van hoop in de toekomst, over gebieden in transitie en over het belang van de individuele en collectieve uitdrukking in het publieke domein. Vanaf 29 november is het te bewonderen op het dukdalf als je met de pont aankomt.

apbb-03

Bovenstaande foto’s zijn van het werk, tentoongesteld in Freiburg afgelopen jaar. Prachtig!  ‘A place beyond belief’ was de uitdrukking die een inwoner van New York gebruikte tijdens een radio interview waarin zij, tien jaar na de aanslag, 9/11 memoreerde. Hoop voor de toekomst. Het artist statement vat het mooi samen:

“A young woman sits in a New York subway carriage, a number of weeks after the terrorist attacks on the twin towers. It is early morning, and the city is grudgingly back at work. Like many of her fellow passengers, she is tired, emotionally fragile, confused and angry – still trying to come to terms with what has happened to her city.

A Sikh man sits opposite her, wearing a bright orange turban. There is a strong tangible sense of hatred from the passengers towards the man – a feeling of raw anger and disgust. The man’s eyes are averted, the commuters stares un-replied. His head is bowed, he is sobbing.

The train travels on, stopping at the next station, the doors open and close, passengers get on and off. After a few stops and more torturous minutes, the man gathers his belongings and gets up to leave. Standing by the exit is a young black woman with a newly born baby. As the man approaches, he reaches into his pockets and takes out a handful of dollars. Without saying anything, he carefully places the money in the blankets of the pram and exits the train.The doors close, and the remaining passengers burst into tears.

At that moment, the woman realises that for New York to get past the attack,to move on and rebuild itself, it has to think anew, it has to look again. It has to get to a place beyond belief.”

Nathan Coley 2011

A PLACE BEYOND BELIEF is een initiatief van Nieuw Dakota dat in samenwerking met Stichting NDSM-Werf en het Van Abbemuseum is ontwikkeld. Na twee jaar zal het werk worden opgenomen in de collectie van het Van Abbemuseum.

apbb-02

A PLACE BEYOND BELIEF – Dialoog met de NDSM werf

De NDSM-werf heeft een alsmaar groeiende naam in de stad als plek waar ruimte is en creativiteit zich ontwikkelt in samenwerking met kunstenaars, bedrijven en creatieve industrie. De werf bevindt zich in een transitiefase van oude scheepswerf naar nieuwe gebruiksfuncties. De ruimte, de openheid, de creativiteit en de energie die op het terrein voor velen voelbaar is, maakt het tot een unieke locatie. Het kunstwerk onderstreept dit en vraagt de aandacht voor dit gebied.

Kenmerkend voor de NDSM was de uitzonderlijk hechte gemeenschap en de saamhorigheid; klaarblijkelijk opgeroepen door de maandenlange gezamenlijke arbeid; er was sprake van een hechte gemeenschap van arbeiders wier families zich verweven voelden (en voelen) met de plek. Vanaf begin jaren ’80 verloor de werf zijn functie en werd het gebied stap voor stap in beslag genomen door andere gebruikers. Niet in de laatste plaats door veel kunstenaars en creatieve geesten die zich hier vanaf de jaren ’90 ‘vestigden’.

Vandaag de dag is er een bijzonder spanningsveld tussen de betrokkenheid van oude en nieuwe gebruikers, tussen ruimte innemen en ruimte laten, tussen creatie en exploitatie. Met dit kunstwerk wordt de complexe ontwikkeling van dit bijzondere gebied in de schijnwerpers geplaatst. De koppeling van plaatsaanduiding (PLACE) en de waarde stelling van die plek (BEYOND BELIEF) doet meer dan recht aan wat de NDSM ooit was, is en wil worden. Passend bij de notie van tijdelijkheid van deze oude scheepswerf, waar jarenlang aan schepen werd gewerkt om uiteindelijk te water te laten, zal ook het kunstwerk na twee jaar vetrekken.

Reacties


ilovenoord