SelfOrganisedUrbanism #2: Vrijeschool in Amsterdam – Noord

*ploink* ‘Alle vormen, varianten en versies van basisonderwijs zijn vertegenwoordigd in Noord. Maar geen vrijeschool!” *ploink* ‘Dan start je ‘m toch zelf…?!’ Waar een pingpongend whatsapp gesprek op een late februari avond in 2013 toe kan leiden…

Binnen een straal van zo’n vijf kilometer rondom mijn eigen huis & tuin, zie ik prachtvoorbeelden van opvallende en minder opvallende initiatieven. Voormalig ‘Wild West’ Noord groeit en bloeit op het vlak van Self Organised Urbanism.

Deze ‘waarom start je ‘m niet gewoon zelf’, zette Nicoline Vink aan het denken en vooral aan het werk. Met ondertussen zo´n 350 intentionele inschrijvingen, een partner in de vorm van de Geert Groote School, twee volle – reeds draaiende peuterspeelgroepen en het vooruitzicht op een volwaardige locatie, lijkt de Vrijeschool Amsterdam – Noord zo goed als een feit…
 

Basic RGB

Meer dan een feit alleen. Want zoals het antroposofen en Steiner aanhangers betaamt, gaat het over ´het geheel´, het gevoel, het verbinden, de beleving en de groei. Uit alle hoeken en gaten van Noord en soms ver daarbuiten, reageren enthousiaste jonge ouders en geïnteresseerden enthousiast op het initiatief wat gedragen wordt door een kerngroep van 10 personen. Het vrijeschool-denken, het ontwikkelen met hart / hoofd / handen, leeft enorm binnen een grote groep Noordelingen. Getuige het aantal likes op de Facebookpagina, positieve reacties en de eerder genoemde intentionele inschrijvingen.
 

Waar ik de vrijeschool uit mijn jeugd herinner als een stoffige geitenwollensokkenschool, met locaties op of nabije het platteland, lijken de huidige Steinerfans hippe, bewuste, gezellige, ´groene´ en grootstedelijke vogels. Vooral wit en hoogopgeleid, ook, krijg ik het idee. De actuele hype ´oldschool kleuterschool moet terug, want kleuters moeten spelen en vooral niet getoetst worden´ sluit goed aan bij het vrijeschool-denken. En we waren toch al en masse aan het (moes)tuinieren geslagen. Dus dat komt goed uit. Want zelfs met het flinke aanbod van vierendertig basisscholen van divers pluimage is er behoefte aan dit onderwijstype, in Nederland actief sinds 1923, wat tot op heden niet werd aangeboden in Amsterdam – Noord.

Basic RGB

Vink (40), zelf moeder van drie kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, vertelt dat de school een dependance wordt van de Geert Groote School, van de locatie Fred Roeskestraat. Dit levert een solide basis met een ´rijke´ en ervaren partner, waar het kernteam en achterban van de vrijeschool in oprichting, zich erg thuis bij voelen. Het is een vrijeschool welke zich beweegt midden in de huidige samenleving, open staat voor stedelijke prikkels en bovendien kennelijk bekend staat om haar non – dogmatische vertaling en uitvoering van het vrijeschoolonderwijs. En juist deze redenen zullen ervoor zorgen dat de vrijeschool Amsterdam – Noord goed zal aansluiten bij haar doelgroep, een bewuste en kritische Noordeling.
 

Praktisch:
* Stadsdeel Noord zoekt momenteel een passende locatie. Verwacht wordt dat eind januari / begin februari hierover duidelijkheid zal zijn. Zodat waarschijnlijk rond half februari het officiële inschrijven voor de Vrijeschool Amsterdam – Noord start.

* Geïnteresseerde ouders kunnen hun kinderen opgeven, gedurende een periode van een aantal weken. Doe dit dus nog bovenop een eventuele, eerdere intentionele inschrijving. Op basis van het aantal kinderen en de leeftijden worden de klassen samengesteld.

* Contact met de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord kan via Nicoline Vink, per mail: vrijeschoolamsterdamnoord@gmail.com
 

Lees verder:
Website van de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.
Facebookpagina van de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.
Website van Geert Grote School.

 

Reacties


ilovenoord