Sociale of asociale woningbouw?

Dinsdagavond 21 januari 2014 belooft in het Antoniushuis een avond te worden om niet snel te vergeten. De derde Roel Poppe-lezing van ANGSAW gaat over de toekomst van sociale woningbouw. Met pittige ingrediënten die zich niet als een flauw soepje laten nuttigen.

Woningbouwcorporaties waren van oudsher de dragers van sociale woningbouw, maar hun positie staat onder druk. Corporaties hebben hun imago verspeeld door een reeks incidenten variërend van dure prestigeprojecten, financieel wanbeleid tot frauduleuze activiteiten. Daarvoor krijgen ze nu de rekening gepresenteerd. De ruimte om te investeren in sociale woningbouw wordt steeds krapper. Jaarlijkse huurverhogingen zullen ertoe leiden dat een steeds groter deel van de huidige sociale huurwoningen boven de sociale huurgrens zullen uitkomen. Daarnaast worden corporaties gedwongen om sociale huurwoningen te verkopen om nog enige financiële ruimte te creëren voor renovatie en nieuwbouw. De vraag is wat de toekomst is van de huidige woningbouwcorporaties? Of moeten we nieuwe manieren vinden om betaalbare huisvesting voor iedereen te kunnen realiseren?

ypleinaklein

Ik heb met eigen ogen gezien hoe snel sociale woningbouw uit een buurt kan verdwijnen. Tot voor kort woonde ik op Borneo-eiland in het oostelijk havengebied. Een wijk die vaak als ‘yuppenbuurt’ wordt aangeduid, maar die toch ook wel plukken sociale woningbouw kent. Maar de laatste jaren worden de beperkt aanwezige sociale woningen in het oostelijk havengebied verkocht. Daarnaast leidt koppeling van de huurwoningen aan de WOZ-waarde er in deze buurt toe dat vrijwel alle sociale huurwoningen met één druk op de knop veranderen in een vrije sector woning. Dit geldt niet alleen voor deze wijk in Oost, maar zeker ook voor de Centrum-wijken, Zuid en West binnen de ring. Alleen in Zuidoost, Nieuw-West en Noord zullen sociale huurwoningen overblijven. Zie daar de zo gevreesde segregatie van de stad. Soms arriveren dingen eerder dan gedacht.

Wat mij altijd opvalt is dat nergens een gemeentelijke norm is gesteld voor de minimale hoeveelheid sociale huurwoningen in de stad. Zeker ook niet per stadsdeel. Bij nieuwbouw is (of: was?) er nog wel de norm van minimaal dertig procent sociale huur versus 70 procent vrije sector. Maar zo’n norm ontbreekt bij ‘oudbouw’ (elke woning die ouder is dan tien jaar). Om die reden mag een sociale woning na tien jaar verkocht worden. Mijn pleidooi is dan ook om voor de hele stad op wijkniveau een gelijke gemeentelijke norm te hanteren. Bijvoorbeeld minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Voor veel buurten van Oost, Zuid en Centrum betekent dit waarschijnlijk dat er geen sociale huurwoning meer mag worden verkocht of geliberaliseerd. Sterker nog. Indien deze stadsdelen onder de 30 procent norm zitten, zou daar in nieuwbouwprojecten een extra percentage sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. Alleen dan kun je een gedeelde stad tegengaan.

Bannenoord

Wie consequent denkt, begrijpt dat voor de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord een ander beleid moet gelden. De wijken van deze stadsdelen kennen een percentage van soms wel zeventig tot tachtig procent sociale woningbouw. In arme wijken zou verkoop van sociale huurwoningen geen taboe mogen zijn (wat het nu wel is). Ik kan me zelfs voorstellen dat we ook een streefnorm instellen voor het maximum percentage sociale huurwoningen in een stadsdeel. Vanwege de gezonde balans en om segregatie tegen te gaan. De stelregel om ook in de armste wijken van Nederland (bijvoorbeeld Vogelbuurt en van der Pekbuurt) bij nieuwbouw per se 30 procent sociale woningbouw toe te voegen is onlogisch. Het houdt segregatie in stand.

meersowoklein

Tja, die gedachte (het stimuleren van sociaal bouwen in Centrum en Zuid en het afremmen ervan in Noord en Zuidoost) is even wennen, moet ik toegeven.  Kortom, genoeg stof tot discussie! Discussieer mee op dinsdag 21 januari. Drie deskundigen zullen in het Antoniushuis hun visie geven: (1) Jos van der Lans, publicist en auteur van o.m.: “Het rode geluk; Een geschiedenis van de Algemene Woningbouwvereniging” (2008) en “Sociaal doe-het-zelven” (samen met Pieter Hilhorst, 2013) (2) André Thomsen, emeritus hoogleraar woningverbetering en woningbeheer bij de Technische Univeriteit Delft. (3) Jeroen Frissen, Directeur Strategie & Beleid van Ymere.

Locatie: Antoniushuis: Kamperfoelieweg 207 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

aanmelden: secr@angsaw.nl

Moderator is Chris Keulemans, artistiek leider van cultureel centrum De Tolhuistuin. De bijeenkomst wordt ingeleid door Harry van den Berg, voorzitter van vereniging www.angsaw.nl

Reacties


ilovenoord