Ramon Dest (TROTS) kiest voor behoud van het goede

Op 19 maart kiest Amsterdam-Noord voor het eerst een bestuurscommissie – de stadsdeelraden worden afgeschaft. Ilovenoord stelt alle lijsttrekkers voor. Dit keer de beurt aan de eerste man van TROTS, Ramon Dest (1955). “Graag een uitbreiding van de dienstregeling van de NDSM-pont.”

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de bestuurscommissie?

Ik wil een brug bouwen tussen alle mensen. Van jong tot oud, van links tot rechts, ongeacht afkomst en geaardheid. Ik zou graag een samenleving willen met volledige tolerantie en acceptatie, ook al zijn er verschillende meningen en overtuigingen.

Heeft Noord nog wel iets te vertellen na de verkiezingen?

Noord heeft jammer genoeg weinig meer te beslissen als het gaat om het beleid. Noord moet uitvoeren wat er in de centrale stad wordt besloten. Wij zullen uiteraard onze wensen duidelijk maken aan de verantwoordelijken en ze benaderen om hen te overtuigen.

Waar wil je je vooral voor inzetten in de komende bestuursperiode?

Met TROTS zal ik mij inzetten om alle goede dingen die er zijn te behouden, bijvoorbeeld het aantal sociale huurwoningen. De mindere zaken, zoals het betaald parkeren, willen we stoppen en zelfs terugdraaien. Het is tevens belangrijk om het juiste klimaat te scheppen voor de vestiging en groei van ondernemers.

Wat mag in Amsterdam-Noord absoluut zo blijven als het is?

Het NDSM-terrein moet zo goed mogelijk behouden blijven. Eventuele veranderingen mogen het karakter niet aantasten en alleen ten goede van de Amsterdammers zijn. Geen overdreven hoogbouw en geen uitbreiding van windmolens.

En wat moet zo snel mogelijk veranderen?

Ik wil dat we armoede in een vroeg stadium signaleren. Armoede mag niet leiden tot het niet kunnen volgen van onderwijs of zonder eten naar school gaan. Scholen moeten de leerlingen, ook de intellectuele toppers, stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Een belangrijke factor in de hoge jeugdwerkloosheid is de lage kwaliteit van het onderwijs. Ik ben een groot voorstander van het herinvoeren van de ambachtsschool om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van bedrijven. Op het gebied van veiligheid vind ik dat de politie zich vooral moet bezig houden met het oprollen van criminele organisaties en minder met schijnveiligheid.

Hoe maken we samen Amsterdam-Noord?

TROTS wil bindende referenda om vooral in goede samenspraak te werken aan de ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden

En tenslotte: brug of pont?

Pont! En met name graag een uitbreiding van de dienstregeling van de NDSM-pont. Voor een brug is er na anderhalve eeuw nog steeds geen goed en uitvoerbaar plan. Bovendien vrees ik dat een brug ten koste gaat van vele OV-verbindingen, die zeker voor ouderen van groot belang zijn.

 

Over Ramon Dest

Woont in Noord sinds: 1998

Luistert naar: alle ‘goede’ muziek

Drinkt: thee, water, wijn en bier op NDSM

Eet: van stamppot bij Noorderlicht tot roti bij Tjon

Danst: veel, onder andere bij Noorderlicht en Pllek

 

Reacties


ilovenoord