Bob Brakhoven (PvdO) vindt dat ouderen niet buiten de boot mogen vallen

Op 19 maart kiest Amsterdam-Noord voor het eerst een bestuurscommissie – de stadsdeelraden worden afgeschaft. Ilovenoord stelt alle lijsttrekkers voor. De laatste keer is het podium voor Bob Brakhoven (1952), lijsttrekker voor de Partij van de Ouderen. “Ik wil meer banen voor 45-plussers.”

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de bestuurscommissie?

Om te voorkomen dat de ouderen onder ons – een grote zwijgende meerderheid – buiten de boot vallen.

Heeft Noord nog wel iets te vertellen na de verkiezingen?

Op beslisniveau heeft Noord aanmerkelijk minder te vertellen, maar op adviesniveau des te meer. Met het beëindigen van de stadsdeelraden gaat het contact met de basis te veel verloren. Hopelijk kunnen we dit tegengaan door de wensen en de eisen van de buurten over te brengen aan de gemeenteraad.

Waar wil je je vooral voor inzetten in de komende bestuursperiode?

Belangrijke punten zijn voor mij meer banen voor 45-plussers, goede ouderenhuisvesting en betere oost-westverbindingen in Noord, met goed en aangepast openbaar vervoer. Ik wil graag controle en invloed op de middelen – de WMO-gelden – die door decentralisatie van het rijk naar de gemeentes wordt overgebracht. En als het mogelijk is, wil ik het betaald parkeren in Noord beperken om sociaal isolement tegen te gaan.

Wat mag in Amsterdam-Noord absoluut zo blijven als het is?

De groene oase die Noord en het landelijk gebied nu samen vormen. Ende aandacht die gaat naar de vestiging van bedrijven om werkgelegenheid te scheppen voor zowel jong als oud, waarbij ik hoop dat bedrijven een beroep doen op werkloze Noord-Amsterdammers.

En wat moet zo snel mogelijk veranderen?

Ik pleit voor bebouwing van de nu door sloop braakliggende gebieden

Hoe maken we samen Amsterdam-Noord?

Door van links naar rechts en van boven tot onder gemeenschappelijk onze schouders er onder te zetten, om Noord zo aantrekkelijk mogelijk te houden en nog aantrekkelijker te maken.

En tenslotte: brug of pont?

Vooralsnog de pont. Als een brug economisch haalbaar is, valt het te overwegen.

 

Over Bob Brakhoven

Woont in Noord sinds: 1964

Luistert naar: klassieke muziek tot hardrock

Drinkt: in de zomer graag een versnapering op het terras van het Sluisje

Eet: weleens buiten de deur, maar ook graag thuis

Danst: van tijd tot tijd in buurtcentra en bij verenigingen op feestavonden

 

Reacties


ilovenoord