Deborah Voordewind (ChristenUnie) investeert in de jeugd

Op 19 maart kiest Amsterdam-Noord voor het eerst een bestuurscommissie – de stadsdeelraden worden afgeschaft. Ilovenoord stelt alle lijsttrekkers voor. Dit keer is het woord aan eerste vrouw van de ChristenUnie, Deborah Voordewind (1966). “Een mooi Noord is voor mij: meer menselijk contact.”

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de bestuurscommissie?

Ik ben gemotiveerd om Noord mooier te maken. Er gebeurt gelukkig al veel met nieuwbouw en het oppimpen van de IJ-oever, maar veel groepen leven langs elkaar heen. In het stadsdeel is veel eenzaamheid. Een mooi Noord is voor mij niet meer stenen, maar meer menselijk contact.

Heeft Noord nog wel iets te vertellen na de verkiezingen?

Nog niet alles is nog duidelijk. Maar vanuit de bestuurscommissie blijven we ons inzetten voor de verbetering van de directe leefomgeving van de bewoners in Noord, ook richting de centrale stad.

Waar wil je je vooral voor inzetten in de komende bestuursperiode?

De ChristenUnie wil graag investeren in de jeugd van Noord. Zo moet het groot aantal voortijdig schoolverlaters gehalveerd worden. De aansluiting tussen opleiding en werk moet beter. We willen drugs- en alcoholmisbruik aanpakken. We gaan voor het ombouwen van coffeeshops tot buurthuizen. Hersenen opbouwen in plaats van afbreken. En bestaande buurthuizen kunnen we vernieuwen door te investeren in talentontwikkeling. Criminaliteit willen we tegengaan door vroege preventie, zoals opvoedondersteuning. In het gezin wordt de basis gelegd voor gedrag, waarden en normen, taal en gezondheid. Zelf vond ik het opvoeden niet gemakkelijk. Als ouder komt er veel op je af. Wij willen laagdrempelige opvoedpoli’s waar je gratis en zonder verwijsbrief binnen kan lopen voor advies.

Wat mag in Amsterdam-Noord absoluut zo blijven als het is?

Ik vind het fijn dat er in Noord veel groen is. Als ik uit het centrum kom, kan ik echt genieten van het landelijke karakter van Noord. Bijvoorbeeld als ik fiets langs het Noordhollands Kanaal, met het park links en de mist boven het water: zo mooi… Daarom wil de ChristenUnie ook dat er niet nog meer nieuwbouw komt, maar renovatie van oudbouw.

En wat moet zo snel mogelijk veranderen?

Zolang er een voedselbank is in Noord hebben we toch wel een probleem op te lossen. Armoede leidt vaak tot uitsluiting. Dat vind ik erg, ook voor de kinderen. Iedereen moet mee kunnen doen! Daarom vind ik ook dat we moeten blijven zoeken naar nieuwe vormen van buurtwerk, ook voor ouderen. Kerken en organisaties in Noord bieden ook al jaren hulp via hun diaconaat en vrijwilligers. De ChristenUnie wil de kerken en vrijwilligersorganisaties meer betrekken bij de vernieuwing van Noord. Ook als het gaat om aandacht voor ouderen hebben de kerken veel te bieden.

Hoe maken we samen Amsterdam-Noord?

Door elkaar te ontmoeten, oog te hebben voor elkaar en iedereen mee te laten doen!

En tenslotte: brug of pont?

Als het betaalbaar is, dan gaat mijn voorkeur uit naar een brug. De pont staat ‘s morgens belachelijk vol. Er moeten op korte termijn meer ponten worden ingezet in spitstijden.

 

Over Deborah Voordewind

Woont in Noord sinds: mijn derde levensjaar, maar ik heb tussendoor ook zeven jaar in De Baarsjes gewoond

Luistert naar: Radio 1 en Sky radio

Drinkt: verse muntthee of pinot noir

Eet: graag in de avondzon bij Pllek, leuke sfeer en een schitterend uitzicht op het IJ!

Danst: niet zo goed als mijn dochter en helaas veel te weinig

Reacties


ilovenoord