Focus op hoogwaardige renovatie Van der Pekbuurt

De gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam-Noord en Ymere hebben afgelopen week een intentieovereenkomst gesloten om in de periode 2014 tot en met 2016 in drie fases 150 tot 170 woningen in de Van der Pekbuurt te renoveren. Dit is een forse stap om van de buurt een levendige, dynamische en gevarieerde wijk te maken. De plannen doen recht aan de bijzondere stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk. Ook komt de voorgenomen renovatie tegemoet aan de wensen van de bewoners. De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats aansluitend aan de oplevering van een eerste “voorbeeldblok” woningen.

Terugkeergarantie

Alle vaste huurders in het betreffende gebied kunnen met voorrang terugkeren in een gerenoveerde woning. Bovendien behouden zij hun actuele huurprijs, vermeerderd met het bedrag dat volgens de Huurcommissie op grond van de renovatie mag worden doorberekend. Uitgangspunt is dat van de te renoveren woningen in dit gebied 60 procent sociale huur blijft, en 40 procent koop- en huurwoningen in de vrije sector worden.

Ymere zal in de periode 2014-2016 geen woningen in de Van der Pekbuurt slopen. Gemeente, stadsdeel en Ymere zoeken gedurende die periode naar een oplossing voor de meerkosten van hoogwaardige renovatie. Intussen worden naast de 150 tot 170 woningen nog eens ongeveer 1.000 woningen buiten het betreffende gebied “niet-ingrijpend” verbeterd, dit in afwachting van de verdere aanpak van de gehele buurt.

Bewoners-eerste-sleutel-renovatieblok-VdPekstraat_1

Financiering

Wethouder Freek Ossel is blij dat er nu duidelijkheid is over de verdere aanpak van de Van der Pekbuurt: “We blijven minister Blok erop wijzen dat hij de Amsterdamse corporaties onvoldoende ruimte geeft om dit soort kwetsbare wijken aan te pakken. Maar wij nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid door met alternatieve oplossingen voor financiering de impasse te doorbreken.”

Gelet op de beperkte financieringsruimte voor Ymere door de verhuurdersheffing, zullen de gemeente en Ymere voor de uitvoering van een deel van de renovatie – een complex van 91 woningen voor 1 juli een financieringsvoorstel doen. Daarbij wordt gekeken naar zowel de mogelijkheid financieringsruimte vrij te maken door als gemeente voor een periode van 10 jaar de erfpachtrechten over te nemen, als de mogelijkheid van een voorschot op te verlenen subsidies vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Hierover vindt overleg plaats met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Reacties


ilovenoord