Groot deel Noord vanaf nu beschermd stadsgezicht

Vanaf vandaag is een groot deel van Amsterdam-Noord officieel beschermd stadsgezicht. Het gaat om alle tuindorpen met het verbindend dijklint van de Waterlandse Zeedijk en de Volewijk. Het stadsdeel is trots op de aanwijzing en ziet deze als een erkenning van de bijzondere cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van Amsterdam-Noord.

Amsterdam-Noord telt een aantal woongebieden waar de architectuur, stedenbouw en geschiedenis zo bijzonder is, dat het Rijk (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), samen met de gemeente, deze gebieden definitief heeft aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’. Het gaat om de volgende gebieden: De Waterlandse Zeedijk van de Schellingwouder- tot en met de Oostzanerdijk, de Volewijk/Sixhaven en de tuindorpen Van der Pek-, Vogel-, Bloemen- en Gentiaanbuurt, Vogel- en Disteldorp, tuindorp Nieuwendam, Buiksloot ‘t Blauwe Zand en Oostzaan alsmede het Noorderpark en Vliegenbos.

kaart-beschermd-2014

Klik voor een vergroting

Het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad zijn unaniem positief over de aanwijzing: Portefeuillehouder Volkshuisvesting en Monumentenzorg, Kees Diepeveen: ”Noord is een soort kralensnoer, een aaneenschakeling van buurten en wijken met allemaal een eigen identiteit. Er zijn oudere vooroorlogse buurten, nieuwere buurten en nieuwe wijken in aanbouw. Naast het investeren in nieuwe ontwikkelingen besteden we zorg aan de oudere buurten. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht helpt hierbij en is een erkenning voor het feit dat Noord veel moois te bieden heeft”.

Gevolgen aanwijzing
De aanwijzing als beschermd stadsgezicht betreft de bescherming van historisch waardevolle structuren, zoals bouwblokken, pleinen, straten en groeninrichting. Het gaat niet om de bescherming van één bepaald gebouw of woning. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en kleinere ingrepen – passend in de historische omgeving – blijven mogelijk. Vooruitlopend op de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht zijn de te beschermen waarden al opgenomen in de bestemmingplannen van de betreffende gebieden.

Meer informatie
Bewoners van Noord die willen weten wat de gevolgen zijn van de aanwijzing kunnen terecht op www.amsterdam.nl/erfgoed. Onder het hoofdstuk monumenten zijn kaarten van het gebied en de geldende wet- en regelgeving binnen een beschermd stadsgezicht te vinden. Daarnaast staat er veel informatie op www.cultureelerfgoed.nl.

Reacties


ilovenoord