Zuid voor fietser straks even goed bereikbaar als Noord

Een heel enkel keer maakt Ilovenoord een uitstapje naar een ander stadsdeel. Deze maand: Buitenveldert. Met de invoering van het high-tech slagboom-systeem gaat daar een bijzondere situatie ontstaan die enigszins doet denken aan de pontverbinding naar Noord.

Nog deze zomer zullen alle tunnels die Buitenveldert met de rest van de stad verbinden overstappen op de gedoseerde doorlating van fietsers en voetgangers. Slagbomen aan weerzijden van de tunnels zullen het langzaam-verkeer op basis van een dienstregeling doorlaten. Het nieuwe systeem heeft een regulerend effect en moet in ieder geval de rest van de 21e eeuw functioneren.

Snelste technologie

Pieter Krom, wethouder van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Ordening prijst het nieuwe systeem van slagbomen. “We hebben de snelste en meest moderne technologie in huis gehaald,” aldus de wethouder. “Maar waar het natuurlijk om gaat is dat we de langzaamverkeer-stromen nu eindelijk kunnen reguleren. Het is een komen en gaan van mensen, wat op sommige momenten tot onoverzichtelijke situaties leidt. Dat behoort straks tot het verleden.”

slagboom1

Buitenveldert heeft op dit moment acht doorgangsmogelijkheden voor langzaamverkeer. Fietsers en voetgangers verplaatsen zich op elk gewenst moment naar de andere kant van de meer dan 100 meter brede Ring Zuid. Een systeem met aan weerzijden slagbomen moet aan deze onvoorspelbare verkeersbewegingen een einde maken. Vanaf deze zomer kan de andere kant van de ringweg slechts op vastgestelde tijden en in een door de Gemeente bepaald stapvoets tempo worden doorgestoken. Overdag zullen de tunnels gewoon open zijn. Gemiddeld zullen de fietsers dan eens per kwartier worden doorgelaten. Bij de centrale tunnel, de Amstelveenseweg, zal dit overdag zelfs elke zes minuten zijn. Een fietsende voorbijganger ziet het nieuwe systeem wel zitten. “Gaat dat plan met die slagbomen door? Leuk! Ik verheug me nu al op de ontmoetingen die er straks zullen zijn. Want ik neem aan dat er tijdens het wachten genoeg gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan. En zo nee ook goed. Even rust tijdens die fietstocht van zeker een kwartier. Vooral daar bij de Amstel wordt dat mijn Zen-momentje!”

wachten fietstunnel

Toch klinken er ook kritische geluiden door. Vooral voor fietsers en scooters zou het nieuwe systeem trager zijn dan gewoon doorfietsen. Wethouder Krom vindt dit te kort door de bocht. “De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Zij komen uit op een reistijdverlies van ruim drie minuten. Dat model gaat uit van de situatie waarin de NoordZuidlijn nog niet rijdt. Mensen die haast hebben kunnen straks in Buitenveldert met die lijn razendsnel naar de stad. Ik zie het reistijdverlies dus als een tijdelijk probleem. Daarnaast kunnen mensen ook calculerend vertrekken. Wat dat betreft kunnen we leren van de goede ervaringen die er in Noord zijn opgedaan. Er is een bedrijfje dat een speciale pont-app heeft gemaakt. Wellicht kan er ook een tunnel-app komen. Nee, de gemeente zal dit niet bekostigen, het slagboomsysteem is duur genoeg.”

noord_pont

Toch is het mogelijke tijdverlies voor sommige fietsers, scooteraars en voetgangers aanleiding geweest voor een petitie tegen de slagbomen. Gezien het grote aantal fietsers en voetgangers dat elke dag van twee kanten gebruik maakt van de tunnels, is te voorzien dat de mensen bijeen zullen drommen. In de spits zal niet iedereen met een slagboomshift mee kunnen.  ’s Avonds laat en ’s nachts zullen alle tunnels worden afgesloten voor langzaam-verkeer. De Amstelveensewegtunnel blijft als enige open, maar ook door deze doorgang kunnen de fietsers en voetgangers de stad slechts eens per 12 minuten bereiken. Vooral fietsers en voetgangers die niet dichtbij de Amstelveensweg wonen zullen op het late uur een flinke omweg moeten maken. Sommige bewoners ervaren dit als een achteruitgang met de bestaande situatie. “Mijn zus woont op de Europaboulevard,” zegt een bewoner van de daar vlakbij gelegen Gaasterlandstraat. Ik ben nu in een paar minuten wandelen bij haar. Straks moet ik na negen uur ’s avonds via de Amstelveensweg lopen. Dat is zeker drie kwartier extra lopen. Als ik net de slagboom mis moet ik ook nog twaalf minuten wachten. Dat is niet drie minuten, het kost me wel een uur extra! Ik vind het een aanfluiting dat een stadsdeel met meer dan twintig duizend inwoners op deze manier wordt afgesneden van de stad.”

slagboomklein

Niet alleen sommige inwoners, maar ook bedrijfsleven en middenstand hebben kritiek. De hoofdkantoren op de Zuidas hebben doorgerekend dat bij de huidige 40.000 passanten het tijdverlies een economische schade oplevert van 75 miljoen euro per jaar. “Op die manier is het wel een erg duur systeem,” meent de financieel directeur van een internationale zakenbank. Een projectontwikkelaar van de Zuidas noemt de maatregel een inschattingsfout. “Er ligt nog veel grond braak. Als we deze A-locatie afsnijden van oud-Zuid en het centrum van de stad, kunnen we dit gebied natuurlijk nooit meer hoogwaardig ontwikkelen. Amsterdam is fietsstad nummer één in de wereld. Het dichtgooien van de tunnels betekent niet alleen tijdverlies, het creëert ook een onoverbrugbare psychologische barrière.”

Dalende grond- en huizenprijzen

Makelaars vrezen dan ook voor dalende grond- en huizenprijzen nu Buitenveldert en Amstelveen in één klap een moeilijk bereikbaar gebied worden. De daling van de grondwaarde becijfert de makelaar op twee miljard. Ook de winkeliers van de Rivierenbuurt vrezen voor omzetverlies, want veel mensen uit Buitenveldert stappen op de fiets richting Schelde – en Maasstraat. “Als ze er straks niet vijf maar dertig minuten over doen, laten ze het wel uit hun hoofd. We gaan geheid omzet mislopen,” zegt een Italiaanse traiteur uit de Rivierenbuurt. Verrassend genoeg wil de fietsersbond geen kritiek uitoefenen op de slagboom-systematiek. Desgevraagd laat de bond zelfs weten niet voor herinvoering van het tunnelsysteem te zijn. “Stel dat er dan maar één centrale tunnel wordt opengegooid,  terwijl alle andere tunnels definitief dichtgaan voor fietsers. Dan is elke fietser die ver van die tunnel afwoont straks de klos. Dat risico durven wij niet aan.”

Niet goedkoop

Een ander pijnpunt van het project is de exploitatie. De jaarlijkse begroting van de slagbomen beloopt 12 miljoen euro, vanwege de arbeidsintensieve handeling. Tenminste twee personeelsleden moeten de slagboom bedienen, terwijl er ook stewards nodig zijn om de passagiersstromen in goede banen te leiden. De verantwoordelijke wethouder erkent dat het systeem niet goedkoop is. De maatregel is des te meer omstreden omdat het met diesel aangedreven mechaniek jaarlijk 2 miljoen liter brandstof verbruikt. Volgens milieudeskundigen is het systeem uitermate milieu-onvriendelijk. “Er zijn altijd alternatieve mogelijkheden die minder investering en milieu vergen. Maar ook daar kleven nadelen aan,” aldus de wethouder. “Het is toch mooi dat we de bereikbaarheid van Noord nu weten te evenaren. Zuid verdient dat. Het is bovendien noodzakelijk. De vestiging van de nieuwe internationale Touringcarterminal Buitenveldert slokt nou eenmaal capaciteit van de tunnels op. Door de steeds grotere bussen, is er geen andere keuze dan fietsers even te laten wachten.

paardenwagenamsterdam

Ook de toeristische trend van plezierkoetsen met paarden vraagt capaciteit van het fietspad. Het is absoluut onveilig om paard en wagens tussen de fietsers te laten rijden. We zien vooralsnog geen mogelijkheden om deze logistieke situatie anders op te lossen, veiligheid voor alles. Er zijn wel studies gedaan, maar alle varianten stuitten op knelpunten. Vooralsnog zijn slagbomen de beste oplossing. Ik verwacht dat fietsers en voetgangers daar begrip voor hebben. Overigens kunnen fietsers die per se niet willen afstappen via Ouderkerk en Amsterdam Zuidoost fietsen. Dat is een beetje om, maar het kan. Daarnaast: ze wisten toch dat ze buiten de ring gingen wonen?”

http://www.ilovenoord.nl/2012/02/teken-de-petitie-voor-een-brug-over-het-ij/

https://www.facebook.com/brugoverhetij

Reacties


ilovenoord