Wordt Klaprozenweg nieuwe Nieuwe Leeuwarderweg?

Noord staat aan de vooravond van een grote infrastructurele operatie. De Klaprozenweg zal omgevormd worden tot een vierbaans weg met een vrije busbaan in het midden. Maar wordt deze kilometerslange verkeersader straks niet een enorme barrière? Ilovenoord-redacteur Bas maakt zich een beetje zorgen om ‘De Klap’.

Noord heeft een paar bekende verkeersaders. De 3 kilometer lange Nieuwe Leeuwarderweg is misschien wel de meest beruchte. Deze snijdt Noord ongenaakbaar in tweeën. Dat is vooral psychologisch, want fietsers en voetgangers hebben maar liefst 10 mogelijkheden om er autovrij overheen over- onder door te gaan. Voor de IJdoornlaan geldt hetzelfde: een flinke barrière, maar wel met veel autovrije oversteekgelegenheid (tunnels en viaducten).

eerste klap

Het slechte nieuws is dat Noord er straks nog zo eentje bij heeft. ‘De Klap’ wordt binnenkort verbreed tot vier banen – een project dat 60 miljoen euro kost en bijna 3 jaar duurt. De bomen zijn alvast gekapt en her en der zijn wat panden gesloopt. Daarover is genoeg commotie geweest, dus wat mij betreft gaan we het daar voor de verandering eens niét over hebben. Ook de noodzaak van de verbreding wil ik niet in twijfel trekken. Want aan weerzijden van de ongeveer 3 kilometer lange Klaprozenweg wonen en werken binnenkort duizenden mensen die er nu nog niet leven. Buiksloterham, NDSM, Bongerd en de Klaprozenweg zelf worden grote stadswijken die een verbreding van de weg nodig maken.

klapperdeklap

Waar ik me zorgen over maak is dat er in het nieuwe ontwerp geen verbetering komt in de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Waar Nieuwe Leeuwarderweg en IJdoornlaan ongeveer elke driehonderd meter een veilige oversteekmogelijkheid (viaduct, tunnel, stoplicht) hebben, daar krijgt De Klap er geen veilige oversteek bij. Integendeel, ten behoeve van de snelbussen naar Zaandam verdwijnen er verschillende oversteekmogelijkheden. Er zit soms een kilometer tussen het ene en andere zebrapad en er is geen enkele tunnel of viaduct in het tracé opgenomen. De vrije rijbanen kunnen wel eens een ‘racebaan-effect’ gaan hebben. Uit ervaring weet ik hoe slecht de oversteekbaarheid nu al is. Ik sta met mijn kinderen op het fietszitje soms minutenlang te wachten voordat ik de weg over durf. Ik heb er al een paar bijna-ongelukken zien gebeuren.

tweede klap

Dan gaat het alleen over de oversteekbaarheid. Ook wat betreft de visuele verbinding tussen de nieuwe wijken aan het IJ (NDSM, Buiksloterham) en de andere kant van de Klaprozenweg is niet nagedacht. Nergens in het plan is een enige wisselwerking tussen het ene en andere deel van de weg. En dat terwijl er ook aan de noordelijke kant van de Klaprozenweg stedelijke functies zijn. Denk aan woonwijken als de Banne, Tuindorp-Oostzaan en de nieuwe Klimopweg-buurt. Of aan Het Zonnehuis, Nemo-Noord, Paard van Noord en het Concertgemaal. Met andere woorden: Noord heeft straks zijn eigen Wibautstraat – maar dan met weinig stoplichten.

klappie

En daar hoor je dus niemand over. De nieuwe Klaprozenweg zoals die nu uitgevoerd gaat worden is geen stedenbouwkundig hoogstandje. De fietspaden tegenover NDSM worden beiden naar de noordkant verplaatst. Bij de sorteerstroken krijg je (inclusief fietsstroken) op sommige plekken acht banen asfalt. Dat is kalibertje IJdoornlaan ter hoogte van NZL-Station Noord. Positief is dat er groenstrookjes in opgenomen zijn, er worden bomen terug geplant. Maar ze versterken de langgerekte bufferfunctie van de weg, omdat er geen groene dwarsverbindingen zijn.

Dat het anders kan bewijst de Spaarndammerbuurt. Daar wordt de drukke Spaarndammerdijk momenteel ‘ondertunneld’ omdat anders de oude stadswijk geen connectie heeft met de nieuw aan te leggen Houthavens (zie foto). Oké, dat kost ongeveer 50 miljoen, maar de centrale stad heeft het er graag voor over. Het is immers ‘van cruciaal belang de Spaarndammerbuurt en Houthavens tot één buurt te smeden.’ Nou, ik ken nog wel twee buurten die aaneen gesmeed moeten worden. NDSM-Buiksloterham en Tuindorp-Oostzaan dreigen van elkaar af te drijven.

spaardammerklap

Misschien is het oplossing om de Bongerd-tunnel versneld aan te leggen. Deze verbindt de Klaprozenweg met de Ring A10 en staat voor 2020 gepland. Tien jaar geleden was er twijfel of deze weg wel gebruikt zou worden. Nou, ik kan je vertellen dat die weg door de groei van Noord hard nodig is. Daarbij kan de ondertunneling worden gecombineerd met een verbindingspark tussen NDSM en Tuindorp-Oostzaan. Het Spaardammerdijk-parkontwerp dient ter inspiratie. Als minder drastische tijdelijke maatregelen stel ik voor: het aanleggen van extra zebrapaden en verbindingen richting NDSM en Buiksloterham. Verder zie ik graag een bruggetje vanaf de Klaprozenweg naar het terrein van NDSM-Rhebergen. En uiteraard moet de hoofdingang van NDSM een mooie en veilige rotonde krijgen. Met een fraai kunstwerk van een NDSM-kunstenaar erop!

 

Reacties


ilovenoord