Beste burgemeester,

Ik heb begrepen dat u zich persoonlijk gaat inzetten voor een brug naar Noord. Alvast bedankt daarvoor! Toch wil ik u even vragen voor wat voor een brug u zich gaat inzetten? De afgelopen tijd heeft ilovenoord zich namelijk als een warm pleitbezorger getoond voor met name een fietsbrug. Ook het Parool en andere media spreken met name over de fietsbrug. Het lijkt wel een gelopen race! En laat me duidelijk zijn: ik draag het fietsen een warm hart toe hoor. Fietsen is gezond, minder belastend voor het milieu dan de auto en je ziet nog eens wat. Toch vraag ik me af of we slechts met een fietsbrug het toekomstige Noord niet te kort doen. Daarmee wijk ik wat af van andere ilovenoord-redacteuren vinden, maar graag zou ik als wél échte geboren en getogen Noorderling (Ziekenhuis Amsterdam Noord, 12 oktober 1974) voor de belangen van de gewone Noorderling op willen komen.

Veel gewone Noorderlingen zijn namelijk geen hoogopgeleide kantoorklerk die op de fiets naar zijn werk kan maar werken bij uitstek in de praktische beroepen waar men simpelweg een eigen auto bij nodig heeft. Ziet u een loodgieter al op de fiets naar zijn klanten gaan? De servicemonteur van de woningcorporatie op tijd bij de huurder verschijnen? De nachtzuster op haar fiets naar het ziekenhuis gaan? Bovendien biedt Noord veel werkgelegenheid aan bedrijven in de maakindustrie en tussenhandel. Ziet u al voor zich hoe auto- of computeronderdelen op de fiets worden gebracht? Ik weet dat veel verkeersdeskundologen menen van wel, maar iedereen die wél met zijn poten in de modder staat ziet dat je gewoonweg voor het uitoefenen van veel soorten arbeid een auto nodig hebt. Vooral de arbeid die we in Noord zien.

Nu heb ik begrepen dat uw dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer berekend heeft dat het autogebruik zoveel afneemt dat het zelfs het overwegen waard is om één tunnelbuis permanent te offeren aan de fietsers. Interessant.

Ik weet namelijk niet waar de dienst zich op baseert, maar zelf zie ik een flinke toename van het autoverkeer in Noord. De rotondes op de Meeuwenlaan staan elke ochtend en avond vol, en in de ochtend tref je op de Nieuwe Leeuwarderweg met grote regelmaat een prachtige lange file op de afslag naar de Van Hasseltweg, die zoals u wel zult weten één van de slechts twee assen is die Oost en West Amsterdam Noord met elkaar verbindt. Die Nieuwe Leeuwarderweg gaat alleen nog maar meer belast worden met het verdwijnen van de Waddenweg, en zal de enige toegangsweg worden waarmee het Buikslotermeerplein vanaf het Westen te benaderen zal zijn. Tel daarbij op de frequente files op de IJdoornlaan, waardoor je soms in de spitstijd al de ring A10 niet meer opkomt. In de spits kom je op die manier nu al met enige regelmaat met de auto Amsterdam Noord niet meer uit. Als het aantal bewoners in Noord toeneemt, kan je er donder op zeggen dat dat er niet beter op gaat worden.

Nu is de weerbarstige werkelijkheid dat Amsterdam Noord de enige plek is waar nog heel veel ruimte is om te groeien, de gemeente Amsterdam Noord al helemaal volgepland heeft en al druk bezig is met het volplempen van de laatste stukken groen. En die mensen die daar gaan wonen zullen met grote waarschijnlijkheid één of meer auto’s per gezin hebben. En niet alleen de toekomstige bewoners, maar ook de nieuwe bedrijven die zich hier vestigen zullen in de auto moeten klimmen om klanten te kunnen bezoeken, diensten te kunnen leveren, om kortom economisch levensvatbaar te zijn. Daarbij is contact met de rest van de stad en de mogelijkheid het stadsdeel niet alleen via de A10 te kunnen verlaten essentieel.

De huidige normale Noorderling, maar ook die van de toekomst, heeft recht op een goede aansluiting op de rest van de stad en een goede verbinding met haar cultureel en economisch achterland. Een brug over het IJ die ook geschikt is om auto’s, bussen en trams te faciliteren is daarmee het meest democratische wat u als bestuurder kan onderzoeken. Want voor welke Amsterdammer wilt u welke brug over het IJ bouwen? De fietsbrug voor de hoogopgeleide elite die pas sinds kort in Noord woont? Of de volledige brug voor de normale Noorderling die al sinds het bestaan van het stadsdeel afhankelijk is van de auto? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Ik hoop u ook.

 

door: Chris Hanselaar

Reacties


ilovenoord