Traag Bermuda driehoekjes varen met pont naar NDSM

Sinds 11 mei is het ‘Houthavenveer’ richting NDSM overdag gehalveerd. Tot voor kort gingen er vanaf de Westerdoksdijk vier ponten per uur, maar sinds deze week nog maar twee. De vaartijd naar NDSM is meer dan verdriedubbeld. Opmerkelijk genoeg is er door het GVB nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan deze rigoureuze vermindering van ’t aantal afvaarten. Hoopt de sectie Veren dat niemand iets door heeft?   

Eerste week april verhuisde de aanlegsteiger van het ‘houthavenveer’ van Tasmanstraat naar Westerdoksdijk. Noodzakelijk vanwege de bouw van het Pontsteiger-gebouw. Er leek verder niets te veranderen, want alle ponten bleven varen. Geen probleem dus. De afstanden zijn iets groter. Respectievelijk 850 meter van de Houthaven naar de Distelweg (was 730 meter) en 1430 meter naar de NDSM (was 980 meter).

Vaartijden

De vaartijd zoals het GVB die nu hanteert werd opgehoogd. Naar NDSM duurt een directe overtocht nu 9 minuten (was 6). Naar de Distelweg duurt het eveneens 9 minuten (was 7). Helemaal onterecht is dat niet, de afstand is ook iets langer. Wel kun je met een paar simpele metingen constateren dat er percentueel beduidend meer vaartijd is bedongen dan er qua afstand is bijgekomen. Dat is vreemd, maar laten we van dit punt geen heet hangijzer maken. Gewoon goed het eigenbelang uit onderhandeld door het GVB. In navolgende afbeelding het oude 6 minuten vaarschema met daarop overdag 2 van de 4 pontlijnen (de andere 2 staan op het schema van de Distelwegpont).

Tasmanschema klein

Frequentie

Maar een andere verandering is pas echt ingrijpend. En die is stilzwijgend doorgevoerd. Namelijk het halveren van het aantal pontafvaarten van het Houthavenveer richting Noord. In de oude dienstregeling vertrokken overdag doordeweeks 4 ponten per uur, ongeveer elk kwartier. Daar maakte ik dankbaar gebruik van. Miste ik de pont richting NDSM, dan kwam er altijd binnen een aanvaardbare tijd een pont naar Distelweg. Nou is vier keer per uur geen hoge frequentie, maar het is te doen. Maar sinds 11 mei dus niet meer. Een groot deel van de dag vaart de pont niet meer direct naar NDSM. Want hij wordt gecombineerd met een stop op de Distelweg. In het GVB-schema vertelt een piepkleine voetnoot a dat de pont via de Distelweg vaart.  Navolgend het nieuwe vaarschema. Dit valt dus gedeeltelijk samen met het schema van de Distelwegpont.

westerdoksschema nieuw klein

Alsof het om een detail gaat. Wie van het Stenen Hoofd naar NDSM wil doet 20 minuten over 1400 meter (tot voor kort: 6 minuten), plus uiteraard de wachttijd die maximaal een half uur bedraagt. Met pech ben je 50 minuten onderweg.

Kremlin-pr

Twee dingen zijn hier tamelijk ongelooflijk aan. Ten eerste: het reduceren van pontfrequenties in een periode dat de media bol staan van het probleem met te lage frequenties en te drukke, overvolle ponten. Wie heeft bedacht dat het toch wel een pontje minder kan? Het GVB zelf, of toch de gemeente die voor de financiering zorgt? Hoe dan ook, het is idioot.

Het tweede merkwaardige ding is het gebrek aan berichtgeving. Als er een zomerpont wordt ‘bijgeschakeld’ krijgen we van GVB en gemeente een tsunami van positieve persberichten over ons heen. Hoe goed dit allemaal is geregeld en zo. Nu er in een of andere Bermudadriehoek op het IJ ponten verdwijnen, blijven de persberichten uit. Dat is de klassieke Kremlin-strategie. Misleidende verhalen de wereld insturen of er gewoon het zwijgen toe doen. In de schaarse berichtgeving wil de GVB sectie Veren ons doen geloven dat de  tamelijk los van elkaar staande zaken – nieuwe aanlegsteiger en reductie van ponten – logisch uit elkaar voortvloeien. Terwijl ze in de maand april toch zelf hebben bewezen dat vanaf de nieuwe aanlegsteiger hetzelfde aantal ponten kan afvaren. Om te illustreren hoe het GVB mist creëert, kunnen we de vervoerder het beste in eigen woorden laten spreken: zie afbeelding >

gvb tekst klein

 

Vooral de taalkundig lelijke frase hieronder is van een logica waar de honden geen brood van lusten:

“Het betekent ook dat in de daluren er een driehoek gevaren wordt (…) Uiteraard is de vaartijd langer: cira 20 minuten.” (Bron inclusief stijl en typefout: GVB). Uit de tekst wordt niet duidelijk waarom ‘het betekent’ dat er opeens in een driehoek gevaren moet worden. Dat is ook nergens voor nodig, behalve als je een pont wil wegbezuinigen. Eigenlijk bedoelen ze natuurlijk dit:

“Sinds 6 april is de aanlegsteiger verhuisd. Omdat een dergelijke verandering voor veel mensen onoverzichtelijk is, grijpen wij dit aan om een bezuiniging door te voeren zonder dat u dit doorheeft. Dit doen we door overdag het aantal Houthaven-afvaarten te halveren en onnodig veel tijd te claimen voor de nieuwe vaartijden. Die bezuiniging camoufleren we met een driehoek. Slim hè?”  

De Kremlin-truc lijkt te werken. Veel mensen die ik spreek hebben niet door hoe het zit. Ook het verhaal dat het ‘tijdelijk’ is wordt gretig de wereld in geslingerd. Terwijl iedereen wel snapt dat Pontsteiger een megaproject is dat jaren gaat duren. En dat het daarna gewoon via de nieuwe (dan twee jaar bestaande dienstregeling) wordt uitgevoerd. Want tegen die tijd zijn we het oude vaarschema vast wel vergeten.

Reacties


ilovenoord