Noordkronieken: Buurthuizen anno 2016 – nieuwe kansen of kopje onder?

An den Broeder van buurthuis ’t Anker kon er maar heel even tussenuit. ‘Vanavond is het bij ons darten. Dan is het altijd druk.’ Toch is ze komen meepraten over de buurthuizen in Noord, op een avond in de Buiksloterkerk die ik met Paul Vonk heb georganiseerd. ’t Anker draait helemaal op vrijwilligers. De meeste bezoekers komen uit Floradorp. De bar zorgt voor wat extra inkomsten.

‘Bij ons komen vrouwen uit de buurt huilen en hun verhalen vertellen,’ zegt Samar Shaalan van Buurthuis Van der Pek. Dan heeft ze het over migrantenvrouwen die eenzaam zijn, zorgen hebben, de weg nog niet weten in Nederland.
‘Dus daarom zijn buurthuizen belangrijk,’ zeg ik. ‘De een komt darten en een biertje drinken. De ander komt huilen en verhalen uitwisselen. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ze zoeken allebei gezelschap. Toch?’
Blonde Annie en Samar met de hoofddoek knikken eendrachtig.

Tijdens de bezuinigingsronde van 2011 moest het stadsdeel ervoor kiezen de subsidie voor veel buurthuizen in Noord stop te zetten. Ze hielden in elk geval vier Huizen van de Wijk overeind: de Banne, de Evenaar, de Meeuw en Waterlandplein. Allevier worden ze gerund door Combiwel, met een paar betaalde krachten en handenvol vrijwilligers.
Dat was een moeilijke beslissing, zegt Canan Uyar (PvdA). ‘Je zag meteen dat mensen hun vaste plek in de buurt misten.’ Klopt, zegt Yassmine El Ksaihi (D66), ‘we dachten dat we activiteiten wel konden verhuizen naar andere buurthuizen, maar de mensen gingen niet mee en daarmee kwam er soms ook een einde aan die activiteiten.’ Vandaar, zegt Uyar, dat het stadsdeel nu een nieuwe ronde gesprekken gaat voeren met buurthuizen en buurtbewoners om te inventariseren hoe het beter moet. Ik neem me voor om na die gespreksronde, dus over een maand of drie, opnieuw zo’n avond te organiseren. Om te kijken wat iedereen aan oplossingen heeft verzonnen.

Want de buurthuizen in Noord zijn hardnekkig. En niet voor één gat te vangen. In Noord organiseerden mensen de dingen tenslotte al zelf ver voordat onze koning van het woord ‘participatiesamenleving’ had gehoord. Sinds 2011 zijn er niet minder buurthuizen, maar meer. Vanavond alleen al zien we – naast ’t Anker, Van der Pek en de Meeuw – ook mensen van de Rietwijker, de Modestraat, de speeltuinvereniging SPIN en Cleopatra. En dat zijn ze nog lang niet allemaal. Oude stijl, nieuwe stijl, darten of theatermaken, kunstenaars of kinderen, oer-Noorderlingen en nieuwe aanwas.

Shahnaz Shahbazi is er ook. Haar buurthuis, Andishe, dat ze samen runde met Behzad en Enid, moest op 1 januari sluiten. Iedereen uit de buurt kwam er over de vloer, maar toen werd de huur verdubbeld. En daarmee komen we op het probleem. Het ene buurthuis betaalt huur, het andere niet. Het ene ontvangt subsidie, het andere niet. Het ene is eigendom van een private partij, het andere van Gemeentelijk Vastgoed. En sinds die het beheer heeft overgenomen van het stadsdeel weten de initiatiefnemers vaak niet waar ze het moeten zoeken.

Floris Blom van Gemeentelijk Vastgoed is er vanavond ook. Hij geeft opheldering. Het stadsdeel is nog steeds de partij die kan besluiten of een buurthuis steun verdient – met subsidie of met een lagere huur. Zo niet, dan berekent hij op basis van de cijfers waarvoor een pand in de boeken staat de huur. En verwacht dat die maandelijks wordt overgemaakt.
Maar hij vindt ook, net als iedereen hier, de buurthuizensituatie in Noord onoverzichtelijk. Sommige panden worden gesloten, andere staan jarenlang leeg. Mensen die toch al moeilijk de deur uitkomen moeten opeens twee buurten verder reizen voor hun cursus of biljartavond. In het ene buurthuis mag je gratis iets organiseren, in het andere moet je daar huur voor betalen. Word daar maar eens wijs uit, als het werk dat je voor je buurt wil doen toch al je vrije uren opslokt.

Uiteindelijk hadden we de verwarming niet eens aan hoeven zetten in de Buiksloterkerk. Van alle energie en ideeën werd het vanzelf warm. Zo’n onverslaanbare club mensen zie je niet vaak bij elkaar. Dus beter dan nu wordt het in elk geval. Hoe? Dat bespreken we over drie maanden weer!

De foto van t’ Crat komt van:  http://beeldbank.amsterdam.nl/

Reacties


ilovenoord