Goed idee voor kids van 9-12 jaar in De Banne? Er is 40.000 euro beschikbaar voor jouw plan!

Stadsdeel Noord stelt éénmalig € 40.000,- beschikbaar voor nieuwe activiteiten voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar in De Banne. Bewoners, organisaties en sociale ondernemers uit de wijk kunnen hiervoor vóór 5 juni 2017 bij het stadsdeel een plan indienen.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan deelname: de activiteiten uit het plan moeten vernieuwend zijn qua aanpak en inhoud, vanaf september 2017 plaatsvinden in De Banne en geschikt zijn voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Het is belangrijk dat u met uw plan een duidelijk doel voor ogen hebt: het moet daarom beginnen met een korte beschrijving van wat uw wens is voor kinderen in De Banne.

Het maximaal beschikbare budget is € 40.000,-, te verdelen over alle geselecteerde plannen. Maximaal 8% van dit budget kan besteed worden aan voorbereidingskosten of overige kosten die niet direct met de activiteiten te maken hebben.

Wie kunnen een plan insturen?

Iedereen die:

 • Voldoende contacten / een netwerk in Amsterdam-Noord heeft.
 • Bereid is om op gelijke voet samen te werken met andere groepen en zich verantwoordelijk voelt voor het gezamenlijke eindresultaat.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen.

Personen of organisaties die mee willen doen om winst te maken, zijn uitgesloten van deelname.

Wat moet er in het plan staan?

In het plan geeft u aan hoeveel tijd en geld u nodig denkt te hebben. Daarnaast krijgt u voor elk van onderstaande onderdelen punten toegekend:

 • de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
 • bijdrage aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat in De Banne
 • de mate van vernieuwing in de activiteiten als aanvulling op bestaande activiteiten
 • de manier waarop kinderen, ouders en andere buurtbewoners bij de plannen betrokken worden
 • aandacht voor (sociale) veiligheid bij de voorgestelde activiteiten
 • de plannen spelen in op diverse achtergronden van alle kinderen in de wijk van 9 tot en met 12 jaar
 • de plannen zijn haalbaar en realistisch
 • ideeën over hoe de activiteiten en financiering na afloop van het project kunnen worden voortgezet

Uit de ingezonden plannen kiest het stadsdeel één of meerdere initiatiefnemers die, alleen of gezamenlijk, hun plannen gaan uitvoeren. De voorkeur gaat uit naar een samenwerkingsverband, vanwege het bredere draagvlak in de buurt en om de kans op voortbestaan van de nieuwe activiteit te vergroten.

Planning

 • 5 juni 2017: sluitingsdatum inzenden plannen
 • 12 juni 2017: voorselectie door het stadsdeel
 • week van 19 juni 2017: bewoners uit De Banne brengen hun stem uit naar aanleiding van bijvoorbeeld pitches van geselecteerde initiatiefnemers
 • september 2017: start uitvoering plannen

Uw plan indienen

Dien uw plan uiterlijk op 5 juni 2017 in. Dat kan op twee manieren:

Digitaal via het webformulier

Per post:
Stadsdeel Amsterdam Noord
Gebiedspool, t.a.v. David van der Laan
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Meer informatie

David van der Laan, telefoon 020 252 9668, e-mail d.van.der.laan@amsterdam.nl

Reacties


ilovenoord