#Noxit?!

Democratie is belangrijk. Iedereen die nu meteen afhaakt wens ik een hele zonnige zomerdag. Als ik jou was zou ik daar ook van gaan genieten. Aan alle anderen: democratie is écht belangrijk. Omdat het belangrijk is om ergens te wonen waar je om je heen kijkt, denkt dat het beter kan, daar iets over mag zeggen en weet dat er naar je geluisterd wordt. Noord was zo’n plek. Binnenkort niet meer. Tenzij we er iets aan doen.

Vijf jaar geleden liep ik de Cigo binnen aan het Mosplein. Normaal is eigenaar Duvan de hartelijkheid zelve. Deze keer kwam de stoom uit zijn oren. Het stadsdeel had een bushalte voor zijn deur gezet. Daardoor vervielen de twee parkeerplaatsen voor mensen die even wilden uitstappen om iets bij hem te kopen. Dat scheelde hem veel omzet. Ik zei: ik ken Rob Post, ik bel hem. Even later was de bushalte verplaatst. De parkeerplekken waren terug. Duvans flitsklanten ook.

Zo werkte dat toen. Vorige week dinsdagavond was Rob Post in de Buiksloterkerk. Deze keer kwam hém de stoom uit zijn oren. Onze voormalige stadsdeelvoorzitter was woedend over het nieuwe bestuursstelsel, dat volgens de Stopera volgend jaar moet ingaan. Dan mogen we zelf niet meer kiezen wie naar ons luistert. Noord wordt in drie gebieden verdeeld, met elk een door het stadhuis benoemde super-ambtenaar aan het hoofd. Wij mogen ons nog wel verkiesbaar stellen voor adviescommissies, maar dan mogen we alleen – inderdaad – adviseren. Of er naar ons geluisterd wordt is een tweede.

Ook Coby van Berkum was dinsdag niet gelukkig. Zij is door ons gekozen als voorzitter van de bestuurscommissie, die mocht besturen over het opgeheven stadsdeel. Wat ze nog mág doen doet ze, maar op veel van haar adviezen aan het college wordt niet eens meer gereageerd.

De Buiksloterkerk zat vol. Paul Vonk had alles geregeld. Ik rende als gespreksleider rond met de microfoon om al die verontwaardigde Noorderlingen aan het woord te laten. Niesco Dubbelboer, Nieuwendammer en aanjager van Meer Democratie, had ons net verteld hoe het ook anders kan. Elkaar opzoeken, met nieuwe plannen komen, zelf bepalen hoe het moet met Noord. ‘Hoe kunnen wij in Noord straks nog invloed uitoefenen op de bestemming van de terreinen van Draka, Albemarle, Oranjewerf, de bebouwing van Elzenhagen-Zuid?’ Die vraag had John Jansen van Galen gesteld in het Parool. Dat soort onderwerpen. Daar willen we iets over zeggen. Wij willen helemaal geen Noxit. Maar wel dat er naar ons geluisterd wordt. Door mensen die we kunnen bellen. Of aanspreken als we ze op straat tegenkomen. Dat is democratie. Hoe dat moet, daar maken we binnenkort plannen voor. In de Buiksloterkerk. Als je erbij wil zijn, hou de Echo en ilovenoord in de gaten.

Deze Noordkroniek lees je ook in de Echo van 30 mei

Reacties


ilovenoord